Vesna Saradžić

Zašto se u HNK ne poduzima ništa vezano za mjere zaštite od požara?

Vesna Saradžić, zastupnica Socijaldemokratske partije BiH u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK), uputila je nedavno pitanja na sjednici ove Skupštine, vezana za protivpožarnu zaštitu u HNK.

„U aprilu ove godine, tražila sam od nadležnih kantonalnih institucija poduzimanje preventivnih mjera zaštite od požara na otvorenom prostoru. Od Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK sam dobila iscrpnu informaciju o preporukama za provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja, u cilju smanjenja i ublažavanja rizika. Preporuke su detaljno razrađene, navedeni nosioci aktivnosti..A, na kraju godine, na području Hercegovačko – neretvanskog kantona, zvanično je registrovano 2.500 požara. Najveći broj požara su posljedica ljudske neodgovornosti, nepažnje i, nažalost, namjernog paljenja šume“, navodi Saradžić i postavlja sljedeća tri pitanja:

„Da li je Vlada,zajedno sa nadležnima, napravila analizu novonastalog stanja na područjima koja su bila obuhvaćena požarima? Postoji li izrađena studija o procjeni štete, koliki su finansijski gubitci? Šta se planira poduzeti i koji su daljnji koraci za saniranje postojećeg stanja?

Ujedno, predlažem da se u budžetu za 2018. godinu planiraju sredstva za nabavku sadnica, kako bi se što skorije krenulo u plansko pošumljavanje opožarenih,opustošenih, predjela“, zaključila je Saradžić.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu