Anto Domazet

Zahtjevi SDP BiH za ekonomska prava radnika i solidarnost prema slabima ostali bez odjeka

Ovo su bili ključni zahtjevi SDP BiH obuhvaćeni amandmanima na korona zakon nedavno usvojen u Parlamentu F BiH:

1. POVEĆANJE minimalne plaće sa 406 KM na 520 KM kao osnova za najnepovoljniji ekonomski položaj radnika u ovoj krizi (postojeća minimalna plaća od 406 KM nije mjenjana od 2016. zahvaljujući otporu Vlade F BiH)
2. OSIGURANJE barem jednokratne naknade za duže nezaposlene radnike od 200 KM
3. UKLJUČIVANJE u subvencioniranje doprinosa i zaposlenih u udruženjima, odnosno nevladinim organizacijama (15 do 20 hiljada uposlenih)
4. PROVOĐENJE godišnje revalorizacije penzija
5. OPOREZIVANJE dividendi i dobitaka od igara na sreću (ako se mogu pokretati izmjene Zakona o radu u F BiH, zašto ne mogu izmjene Zakona o porezu na dohodak, sa pozitivnim utjecajima na povećanje fiskalnog kapaciteta F BiH)
6.SMANJENJE cijena električne energije za 10% za vrijeme trajanja stanja nesreće u F BiH
7. NAZVATI zakon kao Zakon o ublažavanju ekonomskih i SOCIJALNIH posljedica korona virusa u FBiH

Naravno, svi ovi zahtjevi su glatko odbijeni.

Ističem ovo zbog toga što su ovi zahtjevi SDP BiH za ekonomska prava radnika i solidarnost prema slabima OSTALI BEZ IKAKVOG ODJEKA I KOD ZASTUPNIKA TZV. LIJEVIH PARTIJA U PARLAMENTU F BIH, U TZV. LJEVIČARSKIM MEDIJIMA I KOD INTELEKTUALACA KOJI SE SMATRAJU LJEVIČARIMA. Da ne govorimo o tome da ni javni TV servis nije prezentirao javnosti sadržaj ovih amandmana. Naravno, ovi su stavovi SDP BiH bili predmetom napada desničara. Osobno sam zabilježio samo jednu reakciju u odbrani zahtjeva za povećanjem minimalne plaće u F BiH.

Znam, reći će se da SDP nije dobro iskomunicirao svoje političke stavove. Možda su u pravu.

Oduvijek sam se držao po strani od horskih predstava tzv. ljevice u BiH. Važno je graditi identitet ljevice po antinacionalističkim i antifašističkom stavovima i zaštiti ljudskih prava. Ali jednako je važno ne izostaviti borbu za ekonomska prava kao sastavni dio borbe za ljudska prava, borbu za prava radničke klase, borbu protiv klimatskih promjena, borbu protiv socijalne nepravde, korupcije, kriminala i ekonomske, rodne i seksualne nejednakosti.

U osnovi nejednakosti su klasne suprotnosti i različit položaj ljudi u ostvarenju ljudskih prava. Dakle, ne može se ostvarenje ljudskih prava promatrati neovisno o klasnoj polarizaciji u društvu, kao što to neoliberali nastoje. Kod nas je na sceni ne samo klasna borba, nego i polarizacija između različitih slojeva u okviru klasa. Radi se o suprotnostima između radničke klase (bijeli i plavi okovratnici), kapitalističke klase (tajkunskog dijela i inovativnog radno-poduzetničkog dijela) i političke klase (dominantne nacionalističke elite i građanski orijentiranih partija). Zar pitanje minimalne plaće nije i klasno pitanje. Zar se ignoriranje promjene minimalne plaće ne može od dominantnih klasa objasniti demokratskom oblandom o izostanku socijalnog dijaloga.

U ovom korona zakonu pobjedili su nacionalna politička klasa i tajkunski kapitalisti, a izgubila radnička klasa, inovativni radno-poduzetnički sloj i građanski sloj političke klase.

Čeka nas još jedno odmjeravanje snaga. Izmjene Zakona o radu predviđaju novo pozicioniranje radničke i kapitalističke klase u slučajevima prirodne nesreće. Nabolje ili nagore?

Zato, manimo opću priču o ljevici, ona pokazuje svoju društvenu snagu na pitanjima sa početka ovog teksta.

Uostalom, ovdje je na čistinu izašla Socijaldemokratska partija BiH.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu