FOŽ KO SDP BiH Sarajevo

Vrijednosti koje treba njegovati

U junu ove godine potpisan je Memorandum o saradnji i razumijevanju i usuglašen način provedbe planiranih aktivnosti te dogovorena uzvratna posjeta aktivistica iz Socijaldemokratskog foruma žena Split. Posjeta je realizirana baš u vrijeme finala kampanje za opće izbore 2018. u BiH. Na dan izborne šutnje imale smo konstruktivno druženje članica ova dva Foruma.

Tema je bezbroj ali smo ovaj put bile fokusirane na urađeno u predizbornoj kampanji, iskustva i očekivanja od izbora u BiH. Naravno da je uvijek bitna pozicioniranost žena na listama i stvaranje preduvjeta za siguran prolaz. SDP BiH u Kantonu Sarajevo je imao ženu, nositeljicu liste i u potpunosti ispoštovanu kvotu za manje zastupljeni spol. „U toku predizbornih aktivnosti kreirale smo i realizirale događaje kojima smo skretali pažnju javnosti na jednakost, ravnopravnost, isti pristup za sve. Mi moramo u društvu poticati i razvijati senzibilitet za rodne perspektive u svim segmentima. Pitanje rodne ravnopravnosti nije «žensko pitanje», već predstavlja pitanje demokratije i temeljnih socijaldemokratskih vrijednosti i odgovornost za to imaju i muškarci i žene podjednako“, naglasila je Edita Sulejmanović, predsjednica Foruma žena KO SDP BiH Sarajevo.

Ana Lovrić, predsjednica Foruma žena SDP GO Split poručila je: „Aktivna participacija žena u politici je još uvijek slaba. Još uvijek se politika smatra „muškom pričom“ i upravo je u rukama žena ključ promjena koje se moraju dogoditi kako bi žene i muškarci bili jednako zastupljeni i u politici, ali i u drugim životnim područjima. No, da bi došlo do bilo kakvih promjena, potrebno je osvijestiti građane o važnosti izlaska na izbore. To je vrlo teško u vremenima apatičnosti koje vlada ljudima, što se vidi prema niskom postotku izlaska na izbore bilo koje vrste, no ne i nemoguće jer su baš izbori tihi način borbe svakoga čovjeka za svoju budućnost.

Povratak povjerenja birača u političke individue i stranke koje iza njih stoje, gradi se strpljivo i godinama, ali od toga ne treba odustati. Povjerenje je prvi korak ka mijenjanju društva i nužan je. Nakon njega dolazi rad, rad i rad, koji opravdava dobiveno povjerenje!“

„Socijaldemokracija u sebi sadrži slobodu i ravnopravnost kao i Forum žena koji promiče borbu za jednakost muškaraca i žena, slobodu izražavanja, mogućnost djelovanja unutar i izvan stranke u cilju podizanja svijesti o ulozi žene u društvu. Solidariziranjem žena i njihovom međusobnom potporom, uz podršku muških kolega, vjerujem da će se aktivnost žena u politici multiplicirati.“, naglasila je Lovrić.

Ono što ostaje nakon svake kampanje i čega se uvijek sjećamo je dinamika, skupovi, umor, beskrajni razgovori, druženja, nova prijateljstva ali i lijepe geste, puna duša. Posjeta drugarica iz Splita je došla u pravo vrijeme. Bila je to podrška u pravom smislu riječi, ona prijateljska, istinska. I to su vrijednosti koje treba njegovati.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu