Mostar

Vlada FBiH sa 25 miliona KM osigurala isplatu penzija uprkos padu doprinosa zbog poplava

Federalna vlada utvrdila je na današnjoj 126. sjednici, koja je održana u Mostaru, Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu i uputila ga u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku.

Slika

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Mostaru utvrdila način podjele dodanih 92 miliona maraka koje su, zbog katastrofalnih poplava, odobreni od strane Međunarodnog monetarnog fonda, te je s tim u vezi i utvrdila rebalans budžeta, javlja bh. novinska agencija Patria (NAP).

"Dodatni iznos sredstava od 92 miliona KM koji su od strane Međunarodnog monetarnog fonda uplaćen kao pomoć za ublažavanje posljedica elementarne nepogode i pokrivanje smanjenja gubitka prihoda u Budžetu FBiH raspoređen je na način da je 27 miliona KM iskorišteno kao pokriće smanjenog iznosa prihoda od indirektnih poreza, 25 miliona KM planirano na ime verifikacije duga prema Federalnom zavodu PIO/MIO i 40 miliona KM kao kreditna sredstva kantonima" – saopćeno je danas iz Vlade FBiH.

Federalna vlada utvrdila je na današnjoj 126. sjednici, koja je održana u Mostaru, Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu i uputila ga u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku. Rebalansirani Budžet za 2014. godinu iznosi  2.475.579.841 KM, što predstavlja povećanje od 106,2 miliona KM ili 4,5 posto u odnosu na prethodne Izmjene i dopune Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu.

"Više je razloga zbog kojih je Vlada FBiH odlučila da ponovo pristupi Izmjenama i dopunama Budžeta za ovu godinu. Jedan od njih je da je doznačavanjem sredstava od MMF-a ostvaren neplanirani višak primitaka, pa je bilo potrebno dio od domaćeg zaduživanja planiranih prethodnim rebalansom, zamijeniti ovim sredstvima. Također, bilo je potrebno planirati dodatna finansijska sredstva kako bi bile preduprijeđene negativne posljedice prirodne nesreće" – rečeno je.

Rebalansom Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine nisu izvršena nikakva značajnija povećanja rashoda unutar pojedinih budžetskih korisnika izuzev 25 miliona KM za transfere PIO/MIO i 40 miliona KM kreditnih sredstava za kantone, osim prestruktuiranja sredstava unutar odobrenog okvira za tog budžetskog korisnika.

"Povećanje transfera za PIO/MIO od 25 miliona KM rezultat je procjene da će štete izazvane poplavama i klizištima imati negativne posljedice na prihode vanbudžetskih fondova, jer je zbog uništenih privrednih i proizvodnih kapaciteta, velikom broju radnika prekinut radni odnos i tako smanjen priliv sredstava po osnovu doprinosa. U skladu s tim Federalna vlada je odlučila planirati dodatna sredstva za ove namjene, kojim će biti ubrzana dinamika otplate duga i služit će kao pomoć zbog smanjenog priliva po osnovu doprinosa kako bi isplata penzija tekla neometano" – navedeno je.

Kako će se posljedice poplava i klizišta negativno odraziti i na niže nivoe vlasti u Federaciji, planirana su i finansijska sredstva u iznosu od 40 miliona KM, koja će biti realizovana na kreditnoj osnovi i pod istim uslovima po kojima se Federacija Bosne i Hercegovine zadužila kod Međunarodnog monetarnog fonda.

Ovaj iznos sredstava će utjecati na stabilizaciju i likvidnost budžeta pojedinih kantona. Kriterije za dodjelu sredstava, te iznose kreditnih sredstava po pojedinim kantonima naknadno će, donošenjem odluke, definisati Vlada Federacije BiH. 

 

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.