SDP BiH
GO SDP BiH Bihać

Vijećnici SDP Bihać podržali smjenu članova GIK Bihać

Prilikom provedbe lokalnih izbora 2016. godine, kako u pripremi, tako i na sam dan glasanja, uočen je niz nepravilnosti i grubih zloupotreba u radu Gradske izborne komisije Bihać.

Predstavnici GO SDP BiH Bihać smatrajući takvo ponašanje krajnje nekorektnim, zauzeli su stav da je daljnje učešće istih članova u radu Gradske izborne komisije neprihvatljivo.

To se naročito odnosilo na Predsjednika navedene komisije, koji nijednu argumentovanu primjedbu u vidu prigovora ili žalbi na brojne evidentne nepravilnosti, (koje je i GO SDP BiH Bihać upućivao), nije uzeo u razmatranje, niti prihvatio kao osnovane.

Posebno je neprihvatljivo njegovo ponašanje na sam dan izbora, kada je umjesto da se nalazio na mjestu gdje su pristizali glasački listići, boravio u prostorijama Gradske uprave, gdje je lično unosio podatke o rezultatima glasanja, ne dozvoljavajući ostalim članovima komisije da u to imaju bilo kakav uvid.

Daljni rad Komisije u ovom sastavu bio je nezamisliv i zbog činjenice, da je došlo to teškog narušavanja međuljudskih odnosa među članovima komisije, o čemu su pojedini članovi Komisije obavjestili i CIK BiH, nakon čega je upravo CIK BiH o istom zatražio i očitovanje Gradskog vijeća.Međutim, prilikom provođenja procedure očitovanja GV o radu Gradske izborne komisije, uočljivi su bili otpori određenih grupa i pojedinaca kroz razne pokušaje opstruiranja i onemogućavanja smjene GiK.

Očito je da su te grupe i pojedinci bili itekako zadovoljni „radom“ predsjednika Komisije. Vijećnici GO SDP BiH Bihać, kao i do sada, djelovali su jedinstveno, istrajavajući principijelno na stavu da svaka nepravilnost u radu i gruba zloupotreba povjerenja, ma od koga dolazili moraju biti adekvatno sankcionirani, zbog čega su na dvanaestoj (12.) sjednici Gradskog vijeća Bihać i glasali za Prijedlog rješenja za razrješenje predsjednika i članova Gradske izborne komisije.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu