Vahidin Smajlović

Rođen je 09.06.1967.  godine u Gračanici. Osnovnu i srednju Elektro -tehničku školu završio je u Gračanici. Poljoprivredni fakultet u Sarajevu – odsjek Stočarstvo upisao je 1987. godine. Zbog ratnih dejstava prekinuo je studije i kao borac Armije BiH  učestvovao u odbrani BiH u periodu od 1992-1995 godine. Prekinute  studije nastavio je  nakon rata, a  zvanje diplomiranog inženjera poljoprivrede , odsjeka Stočarstvo stekao je 1997. godine odbranom diplomskog rada pod nazivom ” Ishrana roditeljskog jata u dd ” Kokaprodukt” Gračanica. Od 1997 – 1999 godine radi u PZ ” Agrozem” Gračanica na poslovima tehnologa proizvodnje stočne hrane i ishrane brojlera i koka nesilica lake linije.

Od 1999- 2000 godine radi u firmi ” Hinus” Srebrenik kao tehnolog u proizvodnji stočne hrane. Od 2001- 2009 godine radi u firmi ”Agrokomplex Nutrition” Gračanica koja je bila u vlasništvu Mađarske firme ”Agrokomplex Central Soja” na poslovima direktora firme, a koja se bavila proizvodnjom i prodajom stočne hrane. U periodu od 2001- 2002 pohađao je kurs engleskog jezika i stekao uvjerenje o položenom petom stepenu engleskog jezika.

Od 2009  godine radi u firmi ” Agrofeed” Gračanica  koja se bavi proizvodnjom i prodajom stočne hrane, gdje je i  50 % suvlasnik firme.

Školske 2008/2009 godine na Tehnološkom Fakultetu u Tuzli upisao je postdiplomski studij na odsjeku Prehrambeno Inženjerstvo,2011. i stekao zvanje, Magistar tehničkih nauka iz područja prehrambenog inženjerstva.

 


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu