Malik Garibija

Uvodimo nadzor za stručne radnike u ustanovama socijalne zaštite

Kanton Sarajevo u ustanovama socijalne zaštite uvodi superviziju za stručne radnike tih ustanova koji su u kontaktu s korisnicima. Supervizori će usmjeravati rad stručnih radnika, pomagati im u jačanju kvaliteta rada te ih podržavati kako bi bili umanjeni slučajevi ‘stručnog sagorijevanja’ koje je česta pojava zbog specifičnih i teških okolnosti s kojima se svakodnevno susreću u radu, saopćeno je iz kantonalne pres-službe.

Resorni ministar Malik Garibija ističe da je krajnja svrha – bolja i profesionalnija usluga krajnjem korisniku.

„U razvijenim zemljama, rad u oblasti socijalne zaštite nezamisliv je bez supervizije, kod nas je ona do sada, nažalost, bila rijetka i sporadična pojava. Donijeli smo i Pravilnik o provođenju supervizije u ustanovama socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo, čime je propisan način rada supervizora, a sve ustanove su obavezne u toku jedne godine provesti najmanje 18 sati grupne supervizije za svakog stručnog radnika u kontaktu sa korisnicima. U budžetu za 2020. godinu osigurali smo dodatnih 100.000 KM za angažman supervizora u javnim ustanovama socijalne zaštite“, navodi ministar Garibija.

Supervizori su nezavisni stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom koji kroz individualni ili grupni rad, stručnim radnicima pomažu pronalazak uzroka poteškoća i problema u radu s korisnicima i međusobnom radu, prevazilaženje prepreka u razvoju stručnih radnika, doprinose unapređenju ponašanja i profesionalnih uloga stručnih radnika, a sve s fokusom na akciju i rezultate.

„Ustanove socijalne zaštite će uz planove rada dostavljati i godišnje planove supervizije, a supervizori će moći biti samo osobe koje se certificiraju pri Ministarstvu. Neki od uslova koje supervizori moraju ispunjavati su posjedovanje potvrde o edukaciji iz oblasti supervizije, visoka stručna sprema iz oblasti socijalnog rada, pedagogije, psihologije, defektologije, andragogije itd. te najmanje pet godina radnog iskustva u struci. Supervizor nije radno mjesto nego stručna usluga, a zbog nepristrasnosti u radu, za poslove supervizora neće moći biti angažovana osoba koja je uposlenik te ustanove. Svi uslovi propisani su sa krajnjim ciljem podrške uposlenicima i podizanja kvaliteta rada i usluge za korisnike“, poručuje ministar Garibija.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu