Irfan Čengić

Usvojiti Zakon o medijima u FBiH

Zastupnik SDP-a u PD Parlamenta FBiH Irfan Čengić je Vladi FBiH dostavio inicijativu za donošenje Zakona o medijima u FBiH.

“To je prilika da vlast pokaže da stoji iza svojih riječi izgovorenih kada čestitaju 3. maj Svjetski dan slobode medija”, istaknuo je Čengić.

Ovom inicijativom se predlaže donošenje Zakona o medijima u FBiH kojim bi se uredila oblast rada medija i informisanja u FBiH, kao i propisala prava i obaveze aktera u informisanju.

Ovaj Zakon treba biti pretpostavka za ostvarivanje načela slobode medija, prava i obaveza urednika kao i transparentnosti vlasnika medija, oglašavanja i medijima.

Čengić naglašava da odredbe ovog z
Zakona u potpunosti trebaju biti zasnovane na Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Također naglašava da ukoliko Vlada FBiH ne odgovori pozitivno na ovu inivijativu zajedno sa stručnjacima iz ove oblasti će raditi na nacrtu ovog Zakona i uputiti ga u parlamentarnu proceduru.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu