Usvojena inicijativa Saše Magazinovića: Parlament BiH će konačno raspravljati o realizaciji obaveza iz Mišljenja EU

Na danas održanoj sjednici Zajedničke komisije za Evropske integracije usvojena je inicijativa poslanika Saše Magazinovića kojom se zadužuje Kolegij Predstavničkog doma Parlamenta BiH da, u saradnji sa Vijećem ministara BiH, za narednu sjednicu pripremi materijal i prisustvo nadležnih članova Vijeća ministara kako bi podnijeli relevantnu informaciju o poduzetim mjerama na temelju Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji sa posebnim akcentom na realizaciju 14 ključnih prioriteta iz ovog dokumenta.

U obrazloženju inicijative poslanik Magazinović je naveo da je Bosna i Hercegovina podnijela zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji 15. februara 2016. godine. U posljednjem Mišljenju Komisije o zahtjevu za članstvo u Evropskoj uniji se, između ostaloga, kaže da Bosna i Hercegovina treba započeti proces rješavanja pitanja funkcionalnosti kako bi se ispunili zahtjevi za članstvo u EU i preuzele odgovarajuće obaveze. Evropska komisija smatra da bi se pregovori za pristupanje Evropskoj uniji trebali otvoriti kada zemlja postigne potreban stepen usklađenosti sa kriterijima za članstvo, a posebno sa političkim kriterijima kojima se zahtjeva stabilnost institucija. S tim u vezi pred institucije BiH je stavljen set ključnih prioriteta na čijem ispunjavanju treba ubrzano raditi.

Magazinović je posebno istakao da je uloga Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u procesu EU integracija po ocjeni mnogih potcijenjena, a kapaciteti i politička važnost najvišeg zakonodavnog tijela u državi se nedovoljno koriste. Istaknuo je da je veoma važno da svi ključni politički akteri preuzmu svoj dio odgovornosti i angažuju se na odgovarajući način kako bi dokazali da opredjeljenje za evropski put nije samo fraza koja se koristi onda kada je potrebno.

Nepostupanje ili presporo postupanje po preporukama Evropske komisije šalje sliku naše nezainteresovanosti da postanemo dijelom EU. Zato je od velike važnosti da se o Mišljenju Europske komisije i djelovanju po osnovu preporuka iz ovog dokumetna konačno organizuje rasprava najvišeg zakonodavnog organa države koja će rezultirati konkretnim zaključcima i aktivnostima koje će biti prepoznate i od strane građana Bosne i Hercegovine, jednako kao i od partnera iz Brisela.

Očekuje se da će na narednoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, koja je zakazana za 15. septembar, biti potvrđeno pozitivno mišljenje Komisije za evropske integracije o Magazinovićevoj inicijativi.

 

 


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu