Slađan Ilić

Upućen prijedlog za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima FBiH

Delegat Socijaldemokratske partije BiH u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH i predsjednik Gradskog odbora SDP BiH Tuzla Slađan Ilić u parlamentarnu proceduru je uputio prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine.

„Zakonom o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine, koji je stupio na snagu u martu 2014. godine na području FBiH, uređena su pitanja sticanja, korištenja, raspolaganja, zaštite i prestanka prava vlasništva i drugih stvarnih prava i posjeda.

Radi se o jednom od suštinskih zakona za uređenje pravnog sistema u FBiH, a cilj njegovog donošenja bio je da se sveobuhvatno uredi oblast stvarnih prava. Primjenom navedenog zakona u praksi, uočile su se evidentne pravne praznine, te pojedine odredbe treba izmijeniti, a pojedine dopuniti.

Postojanje pravnih praznina u Zakonu o stvarnim pravima uzrokovano je između ostalog, nedonošenjem propisa koji su se trebali donijeti, kako bi se upotpunio pravni sistem i uređenje odnosa u oblasti uređenja stvarnih prava u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Zakon bi trebalo donijeti u skraćenom postupku, na osnovu člana 172. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH i člana 164. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, jer zakon nije složen (njime se otklanjaju pravne praznine), a ni obiman“, naveo je Ilić.

Ilić smatra da postoji javni interes za donošenje ovog Zakona, a nisu potrebna dodatna finansijka sredstva za realizaciju ovog prijedloga.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu