Zenica

Unapređenje zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja stanovnika ZDK

U 2013 GODINI 7.499.390,36 KM u odnosu na 2009 godinu kada je naplaćeno 4.336.685 ,02 KM).smanjene stope zdravstvenog doprinosa za socijalno ugrožene stanovnike kanton,olakšana procedura slanja osiguranika na banjsko – klimatsko liječenje,izrađena web stranica zavoda, osiguranici sve informacije i kontakte mogu ostvariti putem interneta, oblasti zdravstvene Zaštite osiguranika ZDK

Slika

U utorak 16. 09.2014.godine održana je press konferencija OO SDP BiH Zenica o temi bila je  unapređenje zdravstvene  zaštite  i zdravstvenog osiguranja stanovnika ZDK, koju je elaborirala Indira Mundžić, zastupnica SDP BiH u  sadašnjem sazivu Skupštine ZDK i kandidatkinja SDP BiH Zenica  za Skupštinu ZDK na Općim izborima 2014.godine. Na press konferenciji učestvovale su i Maja Karač i Maida Tanović,  kandidtkinje za Predstgavnički dom Parlamenta Federacije Bih  i Skupštinu ZDK.

Zastupnica  Indira Mundžić je u svom izlaganju  naglasila  kako je SDP BiH  ponosan na ostvarene rezultate u oblasti zdravstva, posebno ističući da je u periodu 2011-2014.godine   urađeno sljedeće: u, vedeno pravo na liječenje u inostranstvu, tromjesečna ovjera zdravstvenih knjižica, redovnost finansiranja ugovorene zdravstvene zaštite, nacrt novog zakona o zdravstvenom osiguranju koji podrazumjeva jedinstven način finansiranja zdravstvene zaštite na podruju cijele Federacije i ista prava za svakog osiguranog lica na  području Federacije, uredovanje oblasti privremene spriječenosti za rad uposlenika,nabavka 110 000 trakica za kontrolu šećera za inzuloovisne pancijente, smanjenje nasljeđenog deficita Zavoda zdravstvenog osiguranja u iznosu od 7 miliona KM, prosječna neto plaća uposlenih u zdravstvu sa 670 KM ( iz 2007 godine ) podignuta na 965 KM ( 2013 godine ), povećan broj uposlenih u Javnom zdravstvenom sektoru ( 2011 godine 3.503 )   na 3763 u junu 2014 godine (broj ljekara 2011 godine iznosio 613, a u junu 2014 godine broj ljekara iznosi 657), povećana ukupna izdavanja za zdravstvenu zaštitu od 64.502 805 KM (iz 2007 godine) na 93 870,945 KM u 2013 godini. ,započela rekonstrukcija prostora ( zgrade ) Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK, naplaćeno od velikih neplatiša  (prvenstveno Rudnika ) U 2013 GODINI   7.499.390,36 KM u odnosu na 2009 godinu kada je naplaćeno 4.336.685 ,02 KM).smanjene stope zdravstvenog doprinosa za socijalno ugrožene stanovnike kanton,olakšana procedura slanja osiguranika na banjsko – klimatsko liječenje,izrađena web stranica zavoda, osiguranici sve informacije i kontakte mogu ostvariti putem interneta, oblasti zdravstvene Zaštite osiguranika ZDK. Kad je u pitanju primarna zaštita  urađeno je sljedeće: impementacija porodične nedicine na kantonu u 95 procenata. Obavljena je edukacija doktora i medicinskih sestara uz rekonstrukciju i opremanje ambulanti porodične medicine), Izvršena akreditacija labaratorija (biohemijsko-hematoloških) ugovorenih zdravstvenih  ustanova u kantonu, olakšan postupak slanja materijala na laboratorijsku dijagnostiku iz Domova zdravlja, otvorena ambulanta za sportiste ZDK, otvorena studenska ambulanta, uveden u praksu tromjesečni recept hroničnih stabilnih bolesnika, informacija primarne zdravstvene zaštite ( DZ visoko u potpunosti informatički pokriven ), KB Zenica  informatički pokrivena, druge zdravstvene ustanove uključene u informatizaciju preko Federalnog Ministarstva zdravstva ,nove liste lijekova sa 675  zaštićenih naziva i oblika lijekova, novi lijek Januvia obezbjeđen za oboljele od šećerne bolesti, uveden rad referentnog centra za mentalno zdravlje, školska higijena, preko zavoda za javno zdravstvo, se vrši u svim školskim objektima na  kantonu a finansiranje se realizira preko zavoda zdravstvenog osiguranja, oblast  konsultativno – specijalističke i bolničke zdravstvene zaštite ,stanovnici općine Olovo  konsultativno- specijalističku i bolničku zdravstvenu zaštitu direktno dobijaju u ugovorenom kliničkom centru Sarajevo  indetičnu kao osiguranici Sarajevskog kantona, usvajanje novih medicinskih tehnologija i uvođenje novih bolničkih disciplina  kroz djelatnost i dr.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.