Kantonalni odbor SDP BiH Sarajevo

Umjesto članova školskih odbora u školama smo dobili predstavnike SDA

Objavljeni konkurs za imenovanje članova školskih odbora u osnovnim školama u Kantonu Sarajevo, očit je dokaz potpunog stavljanja školskih odbora pod kontrolu SDA i oduzimanja bilo kakve relevantnosti i prava roditeljima djece. Kako je konkursom jasno precizirano, kantonalni ministar obrazovanja, nauke i mladih ima apsolutne ovlasti u imenovanju svih članova školskih odbora.

Otvoreno postavljamo pitanje ministru Kazazoviću i SDA-u, kako to pojedine članove školskih odbora u konkursu nazivaju predstavnicima roditelja i predstavnicima radnika, ako ih u školski odbor bira i imenuje isključivo ministar, bez ikakvog usaglašavanja sa roditeljima ili sindikatima radnika? Mogli su u SDA pokazati barem trunku iskrenosti i sve članove školskih odbora nazvati predstavnicima ministarstva, a možda i predstavnicima SDA.

Ovdje napominjemo da je SDP BiH još u proceduri donošenja upozoravao na pogubnost teksta Zakona o osnovnom odgoju KS. Podsjećamo da je zastupnica Segmedina Srna-Bajramović uložila gotovo 50 amandmana, a da su svi odbijeni bez ikakvog suvislog obrazloženja.

SDA je svojim postupcima pokazala da im je jedino stalo do ovladavanja svakim segmentom javnog života, bez ikakve brige za stvarne interese djece i roditelja.

Stoga nije ni čudo da su građane Sarajeva na početku školske godine dočekale vijesti o ukidanju besplatnih udžbenika za prvačiće, o neadekvatnoj brizi za djecu predškolskog uzrasta sa određenim psihofizičkim smetnjama i, sada, školskim odborima koji će biti sve osim školski i nezavisni.

Umjesto inkluzivne nastave za đake s poteškoćama u razvoju i definisanja mehanizama njihovog integrisanja u redovne škole, bez ikakvog segregiranja, što je obaveza države prema UN-ovoj Konvenciji o pravima djeteta i o pravima osoba sa invaliditetom, zakonom je planirano uvođenje retrogradnog i dehumanizirajućeg modela uspostave posebnih, odvojenih centara za obrazovanje učenika sa teškoćama. Iako je školska godina počela, niti su formirani takvi centri, niti su ponuđena druga, savremenija rješenja đacima sa poteškoćama u vidu podrške u nastavi!

Sve što se dešava u obrazovnom sistemu Kantona Sarajevo jedino se može nazvati iživljavanjem nad zdravim razumom, ali, nažalost, i nad svim učesnicima u obrazovnom procesu. Što se tiče SDP-a, biće poduzete sve pravne mjere kako bi sramni Zakon bio stavljen van snage.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu