Okrugli stol

Uloga predškolskog odgoja i obrazovanja u pružanju jednakih životnih šansi

U Sali Centra za kulturu u Mostaru održana panel diskusija pod nazivom: Uloga predškolskog odgoja i obrazovanja u pružanju jednakih životnih šansi koju je organizirala Fondacija Fridrih Ebert i Forum lijeve inicijative iz Sarajeva.

Na panelu su učesvovali doc. Dr. Borjana Miković, docentica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Izv. Prof. Dr.sc. Nikolina Obradović sa Sveučilišta u Mostaru i Ismet Lulić zastupnik SDP BiH u Skupštini HNK. Moderator panela bila je Alma Pelo Zagorčić.

Cilj održavanja panela na ovu temu jeste da se potakne javna debata o ovom važnom pitanju i da doprinos iznalaženju rješenja za uključivanje što većeg broja djece u vrtiće.

Uvod u temu bilo je predstavljanje istraživanja „Uloga predškolskog odgoja i obrazovanja u pružanju jednakih životnih šansi“koje je predstavila sama autorica doc.dr. Borjana Miković. Izv.prof. fr. Sc, Nikolina Obradović osvrnula se na priuštivost vrtića, cijenom usluga predškolskog odgoja i obrazovanja u BiH, odnosu cijena i mjesečnih primanja roditelja. Zastupnik u SDP BiH u Skupštini HNK Ismet Lulić je naveo kako je potrebno što prije pristupiti usaglašavanju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju HNK sa Okvirnim zakonom o predškloskom odgoju i obrazovanju BiH.

Generalni zaključak diskusije bio je da predškolski odgoj i obrazovanje trebaju biti strateški interes države i entiteta, a ne isključivo odgovornost kantonalnih, odnosno lokalnih vlasti i roditelja, te da se predškolski odgoj i obrazovanje moraju tretirati kao dio jedinstvenog odgojno-obrazovnog sistema, pa ga u tom kontekstu, uz visok stepen autonomije, treba tretirati kao osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Dalje je zaključeno da se treba razmotriti mogućnost uvođenja predškolskog odgoja i obrazovanja kao stalnog budžetskog korisnika, pored budžeta lokalnih zajednica, u budžet FBiH i budžet kantona, pri čemu treba izdvojiti posebne stavke za financiranje obaveznog uključivanja u Predškolski odgoj i obrazovanje djece u godini pred polazak u školu.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu