Admir Škandro

Ukinuti zdravstvene markice u SBK

Danas, 24.09.2019.godine na održanoj 7.redovnoj sjednici Skupštine Srednjobosanskog kantona, zastupnik SDP BiH, Admir Škandro, pokrenuo je inicijativu za izmjenu Odluke o premiji – učešću osigurnanih lica u troškovima zdravstvene zaštite na području Srednjobosanskog kantona, kojom bi se nezaposleni demobilisani borci i članovi njihovih porodica u potpunosti oslobodili plaćanja „zdravstvenih markica“.

Naime, Zakonom o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica F BiH i Zakonom o dopunskim pravima branilaca SBK/KSB definisano je da nezaposleni demobilisani branioci i članovi njihovih porodica ne učestvuju u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite. Dosadašnja praksa u prethodne dvije godine se pokazala kao neefikasna, posebno zato što je Kantonalna uprava za branioce iz svojih sredstava refundirala troškove „markice“ koju su pripadnici ove populacije prethodno uplatili Zavodu za javno zdravstvo. Na ovaj način bi se mnogo učinkovitije riješilo ovo pitanje, te ostvarile uštede namjenskih sredstava koje bi mogle biti upotrebljene za druga prava, te dodatno olakšanje položaja boraca i njihovih porodica.

„Mi iz SDP BiH vjerujemo u dosljednu i transparentnu primjenu svih zakona koji će omogućiti veća prava svih ugroženih kategorija stanovništva, a posebno ćemo raditi na izjednačavanju tih prava na području cijele Federacije BiH“ – istakao je zastupik Admir Škandro.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu