Maid Škiljo

Učestalost poplava na području općine Doboj-Jug

Maid Škiljo, vijećnik Socijaldemokratske partije BiH u Općinskom vijeću Doboj-Jug, aktuelizira pitanje učestalih poplava u ovoj općini, kao i činjenicu da se, po pitanju sprječavanja istih, ništa ne radi decenijama.

„Općina Doboj Jug se nalazi u donjem slivnom području rijeke Usore i Bosne i po mnogim parametrima svrstava se u red najmanjih općina u Bosne i Hercegovine. Ovoj općini pripada 4,5 km dužine toka rijeke Bosne i 2,25 km toka rijeke Usore.

Obale rijeka su nestabilne te samim tim su podložne čestom izlijevanju rijeke Usore a povremeno i rijeke Bosne. Dodatno svemu ovom doprinosi i neracionalna eksploatacija šljunka iz njenih korita.

Sredinom maja 2014. su se desile velike poplave nakon padavina koje su premašile rekord u posljednjih 120 godina, od kako se vrše mjerenja. Tog nesretnog maja 2014. godine, ni opština Doboj-Jug nije bila pošteđena. Prema procjeni najveća ugroženost zabilježena je u ravničarskom dijelu Mjesne zajednice Matuzići gdje je poplavljeno oko 100 hektara, a u Mjesnoj zajednici Mravići poplavljeno je oko 43 hektara poljoprivredne i građevinske površine. Velikih broj privrednih subjekata je doživio nemjerljivu štetu, također došlo je i do brojnih oštećenja putne infrastrukture, ali i privatnih objekata.

Od maja 2014. godine pa do sada sanirane su posljedice, međutim ništa značajno se nije uradilo kako bi se zaštitio najugroženiji dio opštine Doboj-Jug u ravničarskom dijelu Matuzića. Ista sudbina, ali na sreću manjeg karaktera, zadesila je mještane naselja Matuzića u maju 2019. godine što predstavlja četvrtu veću elementarnu nepogodu u zadnjih 20 godina. Prema podacima Službe Civilne zaštite Doboj Jug, poplavljeno je 100 stambenih jedinica, 50 pomoćnih objekata, pet većih privrednih društava i oko 48 hektara obradivog zemljišta, ali nije bilo životno ugroženih lica.

Izlijevanje ove dvije rijeke u posljednje dvije decenije je gorući problem stanovnika u priobalnom području općine Doboj Jug što se odnosi na ugrožavanje života stanovnika, a sa druge strane na financijsku štetu koju je gotovo nemoguće nadoknaditi. Naime, 2014. godine procijenjena šteta iznosila je oko 14 miliona KM, dok za 2019. godinu još uvijek nema tačnih podataka o iznosu štete koja je zasigurno višemilionska. U koliko zbrojimo četiri veće poplave u posljednjih 20 godina, dolazimo do cifre koja prelazi cca 25 miliona konvertibilnih maraka.

Rješenje ovog problema je u izgradnji nasipa uz desnu obalu rijeke Usore. Međutim, izgradnju ovog nasipa općina Doboj-Jug sa svojim skromnim budžetom koji iznosi oko dva miliona KM, nije u mogućnosti financirati. Potrebno je da se uključe viši nivoi vlasti kao i Općina Tešanj koja graniči sa Općinom Doboj-Jug, kako bi se na adekvatan način riješio ovaj problem.

Nezadovoljstvo se manifestovalo dolaskom građana na sjednicu Općinskog vijeća i peticijom. Učestale poplave i sanacije šteta od poplava iscrpljuju budžete samih građana i skromni budžet Općine Doboj-Jug, a da ne pominjemo nesagledive posljedice po ugroženost života građana.

Klub vijećnika SDP-a Općine Doboj-Jug ovim putem apeluje na više nivoe vlasti, nadležne agencije i institucije da poduzmu konkretne korake i ozbiljno pristupe ka rješavanju ovog problema, kako bismo zaštitili stanovništvo i privredne subjekte u općini Doboj Jug.

Posljednje dvije decenije ovaj problem usporava napredak Općine, koja, iako slovi za jednu od najmanjih općina, ima sve preduslove za prosperitetan i brži ekonomski razvoj.

Klub vijećnika SDP-a općine Doboj-Jug stoji na raspolaganju građanima i učnit će sve što je u njihovoj moći i nadležnosti, kako bi se ovaj dugogodišnji problem riješio“, navodi Škiljo.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu