Jasmina Zubić

U ZDK uskoro na listi ortopedskih pomagala i inzulinske pumpe

Odgovor na poslaničko pitanje zastupnice Jasmine Zubić, u vezi sa uvrštavanjem inzulinskih pumpi kao obaveznih i besplatnih medicinskih pomagala u pravilnike u ostvarivanju prava na ortopedska pomagala dostavljamo sljedeći odgovor:

“U više navrata je organizovan sastanak sa roditeljima djece oboljele od diabetes mellitusa uz učešće nadležnih medicinskih stručnjaka – pedijatara endokrinologa, ministra zdravstva Ze-do kantona i Zavoda zdravstvenog osiguranja o temi uvođenja inzulinskih pumpi i načina njihovog finansiranja.

Na zadnjem sastanku (juni 2017.godine) je dogovoreno da Zavod zdravstvenog osiguranja u 2017. godini finansijski može obezbijediti i pokriti troškove mjesečnog održavanja tri inzulinske pumpe. Također je na sastanku stručno pojašnjeno šta znači uvođenje u korištenje inzulinske pumpe i potreba permanentne medicinske potpore Službe za dječije bolesti KB Zenica od ljekara i adekvatno obučenih medicinskih sestara.

U toku je procedura izmjene važeće Odluke o obimu prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala. U sastavu stručnog tijela za izmjenu navedenog akta nalazi se predstavnik Saveza udruženja oboljelih od šećerne bolesti, tako da će inzulinske pumpe biti uvrštene u Listu pomagala koja će se finansirati sredstvima obaveznog zdravstvenog osiguranja prema propisanim kriterijima i u utvrđenom broju.”

visoko.co.ba


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu