Vlada FBiH

U Budžet Federacije BiH nije uplaćena ni marka donacija

Priče o nekakvim stotinama miliona maraka doniranih sredstava uplaćenih na račune FBiH potpuna su izmišljotina, koja predstavlja klasičnu zloupotrebu javnog prostora

Slika

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u potpunosti je posvećena transparentnom radu i želji da se sve aktivnosti u vezi sa saniranjem posljedica prirodne nesreće rade sa što je moguće manje primjesa politike, potpuno svjesni da se nalazimo u predizbornom periodu.

Nažalost, naša nastojanja da se ovaj proces sačuva od političkog utjecaja, mnogi zloupotrebljavaju za širenje dezinformacija i izvrtanje činjenica motivirani razlozima o kojima ne želimo raspravljati.

Činjenice su sljedeće:

U Budžet Federacije Bosne i Hercegovine do danas nije uplaćena niti jedna konvertibilna marka bilo kakvih donacija namijenjena za saniranje posljedica prirodne nesreće.

Priče o nekakvim stotinama miliona maraka doniranih sredstava uplaćenih na račune FBiH potpuna su izmišljotina, koja predstavlja klasičnu zloupotrebu javnog prostora. Novac koji je obećan kao pomoć BiH na julskoj donatorskoj konferenciji nije još uvijek u bilo kojem iznosu uplaćen u Budžet FBiH.

Jedina finansijska sredstva koja su do sada uplaćena u Budžet FBiH, sa namjenom pomoći u saniranju posljedica prirodne nesreće su 92 miliona KM dodatnih kreditnih sredstava koje je uplatio Međunarodni monetarni fond.

Ovaj novac je odlukom Parlamenta FBiH, a na prijedlog Vlade, raspoređen u drugom rebalansu Budžeta FBiH za 2014. godinu tako da je 25 miliona KM doznačeno Federalnom Zavodu PIO/MIO za održavanje likvidnosti i redovnu isplatu penzija, što je knjiženo kao otplata verifikovanog duga prema Zavodu PIO/MIO, da je 27 miliona KM predviđeno u Budžetu za sanaciju pada prihoda od indirektnih poreza, a 40 miliona KM stavljeno na raspolaganje kantonima pod uslovima koje propisuje MMF.

Prije toga, prvim rebalansom Budžeta FBiH za 2014. godinu osigurana je interventna pomoć u iznosu od 10 miliona KM, koja je u dva navrata upućena općinama i kantonima, te dodatnih 10 miliona KM za Civilnu zaštitu FBiH, te 4,4 miliona KM u rezervi Budžeta FBiH namijenjena za iste svrhe.

Pored ovoga, Vlada FBiH donijela je odluku o moratoriju otplate subsidijarnih kredita za Tuzlanski, Sarajevski, Zeničko – dobojski i Posavski kanton u iznosu od 54 miliona KM u periodu od tri godine. Ta sredstva su dakle oslobođena ovim kantonima i mogu biti usmjerena za potrebe obnove i sanacije.

Vlada FBiH je praktično sve programe utroška sredstava koji se realiziraju iz ovogodišnjeg Budžeta prilagodila situaciji u kojoj smo se našli i najveći dio sredstava odvojila i usmjerila za projekte obnove. Radi se o kumulativno nekih 20 miliona KM, od kojih se dobar dio već realizira na terenu za različite namjene. Tako su, primjerice, programi Federalnog ministarstva za raseljena lica i izbjeglice usmjereni za obnovu i izgradnju kuća, a programi Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za pomoć privrednim subjektima koji su pretrpjeli štete. Samo na osnovu ova dva programa za pomoć, koji se već provodr na terenu, izdvojeno je više od 12 miliona KM.

Pored ovoga, veoma su bitne aktivnosti koje kontinuirano provode druge institucije FBiH poput Federalne uprave civilne zaštite, Fonda za zaštitu okoliša FBiH, Federalnog Zavoda za zapošljavanje i Razvojne banke FBiH.

Pored ostalog u Razvojnoj banci Federacije BiH je, na temelju odluke Vlade FBiH, formirana posebna kreditna linija za firme koje su stradale u poplavama sa uvjetima da je rok otplate kredita 36 mjeseci, kamatna stopa 2 posto, a grace period 6 mjeseci. Također, osiguran je reprogram postojećih kredita uz dodatni grace period od 12 mjeseci i petogodišnji produžetak roka za otplatu kredita.

Vlada FBiH je, dakle, u protekla tri mjeseca svojim odlukama osigurala , što direktno što indirektno, sredstva od nekih 100 miliona KM usmjerena za pomoć u saniranju posljedica prirodne nesreće i najveći dio tih sredstava je već operativan i ulaže se na terenu.

Na prijedlog Vlade FBiH usvojena su i tri zakona čiji cilj je kreiranje okvira za aktiviranje svih domaćih resursa i njihovo usmjeravanje za programe sanacije šteta pretrpljenih usljed prirodne nesreće.

Radi se o Zakonu o osnivanju Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, Zakonu o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom i Zakonu o postupku prijenosa prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova i općina na nastradalim područjima.

Upravni odbor Federalnog Fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće donio je odluke o usmjeravanju 9 miliona KM prikupljenih na poseban donatorski račun Fonda.

Od ovog iznosa 4 miliona KM prebačena su općinama za namjenu obnove oštećenih stambenih objekata korisnicima koje odaberu općine.

Dva miliona KM izdvojena su u jednakom iznosu za Tuzlanski i Zeničko-dobojski kanton za izgradnju kuća za porodice čije kuće su srušene usljed klizišta, koje odaberu kantonalne i općinske vlasti.
 

Dva miliona KM izdvojena su za pomoć malim prirvrednim subjektima koje treba da odaberu nadležne institucije kantona koji su pretrpjeli štetu u majskim i avgustovskim poplavama, dok je milion KM odvojen za projekte obnove infrastrukture i realizirat će se na temelju projekata koje pripreme nadležne kantonalne i općinske vlasti.
 

Osim ovoga, bitno je naglasiti kako se privode kraju aktivnosti oko operacionalizacije kredita Svjetske banke od nekih 47 miliona KM namjenjenih za saniranje šteta, od čega je za iznos od 15,01 milion KM već donijeta odluka o dodjeli sredstava općinama, i on će biti uplaćen čim novac bude operativan. Ističemo da su vlasti FBiH provele sve potrebne aktivnosti kako bi ova sredstva učinile dostupnim, ali se još uvijek čeka na okončanje procedura Svjetske banke i nižih nivoa vlasti.

Na kraju, napominjemo da se sva donatorska sredstva koja su do sada usmjerena ka BiH, na temelju obećanja sa donatorske konferencije, realiziraju putem UNDP-a u BiH i vlasti Federacije BiH nisu ni na koji način uključene u implementaciju ovih sredstava.
Vlada FBiH vrlo odgovorno i transparentno provodi aktivnosti na obnovi. Cijenimo svačiju pomoć u ovom procesu, a svima onima koji iz bilo kojih razloga šire dezinformacije o utrošku sredstava poručujemo da zaslužuju samo prezir i najoštriju osudu.

 

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.