Elvir Karajbić

Tražimo donošenje Zakona o Ekonomsko-socijalnom vijeću

Zakon o Ekonomsko-socijalnom vijeću za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine još uvijek nije donesen, iako je pravni osnov za njegovo donošenje sadržan u odredbama Zakona o radu, a zanemarivanje ovog tijela donosi brojne probleme u FBiH, što je vidljivo i kroz današnje proteste. Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, Elvir Karajbić, uputio je u parlamentarnu proceduru Inicijativu za donošenje Zakona o Ekonomsko-socijalnom vijeću za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.

“Aktuelna Vlada FBiH već šest godina svojim zanemarivanjem predstavnika radnika ali i poslodavaca pravi haos i donosi zakone koji nikome ne odgovaraju, a jedan od pokazatelja su i današnji protesti Saveza samostalnih sindikata BiH. Na nivou FBiH postoji Ekonomsko-socijalno vijeće kao tripartitno tijelo za vođenje socijalnog dijaloga, no nepostojanje Zakona kojim se uređuje njegov sastav, nadležnost, ovlaštenja i druga značajna pitanja razlog su njegove nefunkcionalnosti. Tačnije, Vlada FBiH zbog nepostojanja zakona često zanemaruje i preskače ovo tijelo. Imamo zapanjujuću situaciju da se ESV nije sastajao duže od dvije godine, tačnije od oktobra 2017. do decembra 2019. godine”, upozorava Karajbić.

U Inicijativi se ističe da je donošenje ovog Zakona od velikog značaja za unaprijeđenje socijalnog dijaloga, čiji je cilj da se zakoni i javne politike iz oblasti rada, socijalne i ekonomske politike donose uz puno učešće socijalnih partnera.

“Socijalni dijalog je srce evropskog socijalnog modela koji socijalnim partnerima omogućava da aktivno doprinose izradi evropske socijalne politike i politike zapošljavanja. Donošenje ovog Zakona u FBiH značajno bi doprinijelo kvaliteti socijalnog dijaloga te dalo garanciju sindikatima i udruženjima poslodavaca da će se njihovi prijedlozi uzimati ozbiljno i imati značajan doprinos u procesu oblikovanja javnih politika iz oblasti rada, socijalne i ekonomske politike. Postojeći pristup koji omogućava da se ESV ne sastaje i dvije godine, iako smo na samom dnu i ekonomskih i radničkih i socijalnih skala Europe, je potpuno nedopustiv”, ističe Karajbić.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu