SDP BiH

Tražimo da Parlament FBiH zaustavi samovolju Dragana Lukača

Najnoviji skandal s prijemom specijalaca još jednom je razotkrio svu samovolju i diktaturu koju Dragan Lukač provodi u Federalnoj upravi policije.

SDP BiH još jednom zahtjeva primjenu zakonskih instrumenata propisanih Zakonom o unutrašnjim poslovima FBiH i pokretanje nezavisne parlamentarne istrage i nadzora nad radom Federalne uprave policije i nelegalnog direktora-penzionera Dragana Lukača.

Uvjereni smo da bi provođenje ovog nadzora otkrilo brojne nezakonitosti u radu i zapravo javnosti pokazala da federalna policija radi isključivo u interesima političkih centara moći, a nikako u cilju zaštite građana, njihovih života, imovine i općenito sigurnosti.

Inicijativu o pokretanju parlamentarnog nadzora u ovom slučaju, ćemo uputiti na sljedećoj sjednici Parlamenta FBiH.

Javnosti ustupamo dokumente koji veoma jasno pokazuju da je prilikom prijema kandidata za specijalnu jedinicu njen direktor ponovo koristio FUP kao privatnu policiju.

Četvorica kandidata koji su po objektivnim bodovnim rezultatima morali biti primljeni, uklonjeni su s liste, da bi na njihovo mjesto došli podobni i odabrani po željama nelegalnog direktora.

Svaki građanin se treba zapitati, sutra kada nas budu spašavali u najtežim životnim situacijama, da li će umjesto fizičke i psihičke spremnosti od presudne važnosti biti ko im je bio štela da postanu specijalci ili kako su se izjasnili na konkursu.

Hronični despotizam u FUP-u vidljiv je i kroz direktno kršenje Zakona o policijskim službenicima FBiH.

Ovaj zakon u članu 51, stav 4 d) navodi da je komisija za izbor ta koja predlaže kandidate i to one koji imaju najveći broj bodova s liste.

Uprkos jasnom slovu Zakona, direktor Lukač je prekoračio svoja ovlaštenja neovlašteno intervenišući u listu i prekršio Zakon postupajući suprotno njegovim odredbama.

Iz priloženih dokumenata može se vidjeti o kojim se zakonskim odredbama radi, te uporediti rang lista s listom primljenih kandidata i uvidjeti o kakvoj malverzaciji je riječ. Imajući na umu sve navedeno tražimo da Parlament FBiH osigura ispravljanje nepravde i nezakonitosti koja je počinjena.

Sada se vidi koliko je pogubno što ne postoji Nezavisni odbor Parlamenta FBiH jer je to jedini način da se osigura zakonit nadzor nad radom direktora Federalne uprave policije. Tako da u ovom slučaju nezakonite poteze direktora policije nema ko da kontroliše.

Podsjećamo da je to posljedica nepoštivanja zakona od strane trenutne vlasti i to prije svega SDA i HDZ BiH koji tako direktno štite samovolju direktora.

Očigledno je da su SDA i HDZ više nego svjesno blokirali uspostavu Nezavisnog odbora i Odbora za žalbe da bi preko Lukača, bez ikakvih smetnji, u policijske strukture instalirali njima podobne kadrove.

Nadamo se da će Parlament FBiH imati dovoljno snage da osigura provođenje nadzora i tako vrati federalnu policiju u službu njenih građana, a ne da ona bude privatna policija u službi moćnika iz SDA i HDZ, kao što je danas.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu