Sve vlade trebaju raditi na provedbi seta mjera za umanjenje negativnih posljedica koronavirusa po domaću privredu

Pandemija korona virusa u BiH stvara već zabrinjavajuće negativne efekte u ekonomiji. Potrebno je zato jednako ozbiljno raditi i na prevenciji i na otklanjanju tih negativnih efekata. Pozdravljamo održavanje sastanka predjedavajućeg Vijeća ministara BiH sa premijerima entitetskih vlada jučer u Doboju. Međutim, ne vidimo pravu sliku stanja ekonomije i ne vidimo mjere koje će slijediti.

Mi, u SDP BiH, smatramo da je apsolutno najvažniji prioritet očuvanje zdravlja građana i radnika i da treba obezbijediti sve potrebne resurse da se osigura više medicinskih sredstava za zaštitu, uključujući posebno respiratore.

Zato pozivamo sve nivoe vlasti na žurno reagovanje sa ciljem ograničavanja i suzbijanja pandemije korona virusa, ali i širih ekonomskih posljedica stanja. Očekujemo od vlada na svim razinama u Bosni i Hercegovini da, nakon inicijalnih razgovora i mjera predostrožnosti, dosljedno rade na provedbi seta mjera za umanjivanje negativnih posljedica pandemije po domaću privredu i građane zbog smanjenja privrednih aktivnosti.

Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine kao odgovorna politička partija insistira na jasnim mjerama:

– Organizirati javne službe tako da radnici koji rade u proizvodnji, a to traži fizičko prisustvo radnika, imaju sve uvjete da rade.

– Najveći dio ekonomije nastavlja rad, zbog čega je potrebno stvarati uvjete da se taj rad održi, jer od toga ovisi i čitav socijalni sektor u zemlji.

– Neodložno stupiti u razgovore sa Međunarodnim monetarnim fondom i Svjetskom bankom oko mogućih intervencija za osiguranje od drastičnih poremećaja u javnim finansijama. MMF ima dva raspoloživa izvora za namjene otklanjanja šokova koji se mogu pojaviti od korona virusa.

– Uvjet za takve aranžmane je usvajanje budžeta institucija BiH, a pošto vladajuća većina tom pitanju prilazi nonšalantno, kao da smo u razdoblju punog prospertiteta i normalne situacije, hitno zakazati sjednicu Parlamenta i usvojiti budžet institucija Bosne i Hercegovine.

– Vlade odmah moraju otpočeti razgovore sa Agencijama za bankarstvo i bankama da se izvrše pripreme za proglašenje ograničenog moratorija na otplate kredita i drugih obaveza firmi i građana koji dođu u finansijske teškoće.

– Sa preduzećima koja pružaju servisne i komunalne usluge osmisliti set mjera koje bi predvidjele mogućnost odgode plaćanja režija i drugih redovnih obaveza za lica u stanju socijalne potrebe.

– Javne institucije moraju osigurati posebnu podršku ljudima u stanju socijalne potrebe koji su sada u daleko težoj situaciji i zahtijevaju posebnu podršku. Tim pitanjima posebno na lokalnom nivou treba posvetiti punu pažnju.

– Razmotriti mogućnost rada od kuće za uposlenike u javnom i privatnom sektoru, svugdje gdje takav pristup ne ugrožava osnovno funkcionisanje države, institucija i preduzeća.

– Reducirati i ograničiti rad u oblasti trgovine i uslužne djelatnosti, gdje postoji opasnost od povećane izloženosti i širenja virusa.

– Inspekcijska tijela moraju pojačati kontrole, kako bi se spriječile zloupotrebe stanja i ‘divljanje’ cijena životnih namirnica, higijenskih i drugih zdravstvenih preparata, koje građani nabavljaju u povećanim količinama.

– Pomjeriti rok uplate PDV-a do 20-og u mjesecu, kao i prolongirati obaveze uplate direktnih poreza, a za poslodavce kojim je ugrožen opstanak na tržištu razmotriti i potpuno oslobađanje od plaćanja istih.

 

SDP BiH stoji na raspolaganju i naše zastupnice i zastupnici na svim nivoima će dati doprinos i učestvovati u radu parlamenata na svim nivoima kako bi donijeli nužna zakonska rješenja i podzakonske akte. Nažalost, nas u Bosni i Hercegovini treba zadesiti neka prirodna katastrofa, kao prije nekoliko godina, ili danas pandemija, da bi pokazali svoje pravo lice i da bi se međusobno solidarisali.

Zato SDP BIH ukazuje na potrebu što veće socijalne kohezije i solidarnosti među ljudima u novononastaloj situaciji. Dobrim organiziranjem ova kriza se može prevladati i sačuvati zdravlje i životi ljudi.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu