Neprihvatljivo proširenje odlagališta Čajići

Stop uništavanju Tuzle

Gradski odbor SDP BiH Tuzla poziva Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoline TK da prilikom izrade izmjena i dopuna Prostornog plana TK, u potpunosti uvaži primjedbe, prijedloge i sugestije Grada Tuzla i građana Tuzle. Smatramo da su prijedlozi od strane navedenog ministarstva, koji se nalaze u nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana TK, direktno usmjereni protiv grada Tuzla i građana Tuzle.

Pitamo se, zar je moguće da, nakon toliko godina borbe sa slijeganjem tla u Tuzli uslijed nekontrolisane eksploatacije soli, nekome može pasti napamet da predloži formiranje novog istražnog polja „Rasovac“(MZ Tušanj i MZ Lipnica) i ponovo dovede u opasnost građane Tuzle.

Zar nije dovoljno što postojeća šljačišta i TE Tuzla toliko godina zagađuju, posebno Šićki brod i Bukinje, pa je nosilac pripreme Prostornog plana, tj. Ministarstvo prrostornog uređenja i zaštite okoline TK, planirao još jedno šljačište i proširenje eksploatacionog polja kvarcnog pijeska na području gdje je Prostornim planom Grada Tuzle predviđena rekreativna zona .

Takođe, potpuno je neprihvatljivo proširenje odlagališta Čajići, MZ Par selo, ni za jedan pedalj, a ne kako ste je planirano, sa postojećih 69 ha, na 280,36 ha.

Očigledno je, da je sve navedeno usmjereno protiv građana Tuzle i da bi ovo što je planirano negativno uticalo na mnoge segmente života i rada Tuzlaka, a posebno na zdravlje građana.

O neodgovornom odnosu Vlade TK prema Tuzli i građanima Tuzle, dovoljno govori i činjenica da su bez ikakvog ustavnog i zakonskog osnova, pomjerene granice TK, na štetu Grada Tuzle, tako što je smanjena teritorija Grada Tuzle i izostavljeno cijelo naseljeno mjesto Potraš.

GO SDP Tuzla i građani Tuzle će se, svim demokratskim sredstvima, boriti da zaustave ove, najblaže rečeno, štetne namjere i kreatorima izmjena i dopuna Prostornog plana TK, poručujemo: „STOP UNIŠTAVANJU TUZLE.“


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu