STOP nasilju nad ženama

Međunarodni dan borbe protiv nasilja prema ženama – 25. 11. je datum kojim svake godine globalno započinje kampanja “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” i završava se 10.12. Međunarodnim danom ljudskih prava.

Povezivanjem ova dva datuma naglašava se potreba uklanjanja svih oblika nasilja nad ženama koje predstavlja pitanje zaštite ljudskih prava odnosno činjenice da akti nasilja nad ženama nisu ništa drugo do kršenje ljudskih prava.

Koliko je to značajan problem kako u Bosni i Hercgovini tako i lokalno, na nivou Općine Novo Sarajevo, ukazuju i podaci iz Informacije o radu Službe socijalne zaštite Općine Novo Sarajevo za 2017. godinu. Podaci govore da je ova Služba u protekloj godini evidentirala 506 incidenata nasilja u porodici i to: 90 incidenata koji se odnose na fizičko nasilje, 214 na emocionalno i 202 na druge oblike nasilja. Nažalost riječ je samo o statistici prijavljenih incidenata dok još uvijek velika većina slučajeva nasilja ostaje neprijavljena.

Pored toga Služba vodi i evidenciju o zaštitnim mjerama koje izriču sudovi za sve osobe kojima je izrečena ova mjera a koji imaju prebivalište ili boravište na području Općine. Prema dostupnim podacima u toku 2017. godine izrečene su ukupno 72 mjere ( Udaljenje iz stana, kuće ili nekog drugog stambenog objekta i zabrana vraćanja u iste – 3, Zabrana približavanju žrtvi nasilja – 33, Zabrana uznemiravanja ili uhođenja osobe izložene nasilju – 31, Obavezan psihosocijalni tretman – 3, Obavezno liječenje od ovisnosti – 2).

Od svih evidentiranih oblika nasilja u porodici mali broj bude procesuiran kao krivično djelo u skladu sa krivičnim zakonom. Podaci procesuiranih slučajeva za područje Općine Novo Sarajevo ne postoje ali je na području Kantona Sarajevo u toku 2017. godine po ovom osnovu optuženo 58 lica.

Uvažavajući navedene činjenice, poruka Foruma žena SDP BIH OO Novo Sarajevo glasi: Rodno uvjetovano nasilje – nasilje prema ženama i nasilje u obitelji zahtijeva jedinstvenu društvenu osudu, oštru sankciju i glasnu i jasnu poruku – nema opravdanja! STOP nasilju nad ženama


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu