Statutarni odbor

Najvažnije funkcije Statutarnog odbora:

  • ocjenjuje statutarnost odluka i drugih akata organa SDP BiH;
  • učestvuje u pripremi izmjena i dopuna Statuta SDP BiH;
  • odlučuje o žalbama u drugom stepenu na odluke o isključenju i brisanju iz evidencije;
  • odlučuje po zahtjevu za preispitivanje statutarnosti konačnih odluka o osporavanju prijema u članstvo SDP BiH.

Predsjednik Statutarnog odbora

Kerošević Srđan

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Alikadić Mustafa

Članovi Nadzornog odbora

Enesa Jotić
Mladen Simić
MIlan Duka
Dženana Trkulj

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu