Segmedina Srna-Bajramović

Socijalni radnici su “krivi” jer rade u nemogućim uvjetima i u nefunkcionalnom sistemu socijalne zaštite

Segmedina Srna-Bajramović, zastupnica Socijaldemokratske partije BiH u Skupštini Kantona Sarajevo pokrenula je inicijativu za tematsku sjednicu Skupštine Kantona Sarajevo vezanu za stanje u sektoru kantonalne socijalne zaštite.

„Imputiranje iracionalne odgovornosti zaposlenicima Centra, za sve nevolje i ishode teških životnih situacija u kojima se nađe pojedinac ili porodica, dovodi do gubitka povjerenja korisnika u rad ove institucije s jedne strane, a s druge strane kod zaposlenika izaziva osjećaj nemoći i gubitka povjerenja u sistem kome i sami pripadaju.

Imputiranjem zaposlenicima Centra odgovornosti za: tešku materijalnu situaciju u porodici, neriješena stambena pitanja, beskućništvo, skitnju i prosjačenje, porodične tragedije, nasilje u porodici, uskraćenost za roditeljstvo, krivična djela na štetu djece, krivična djela koje počine osobe sa duševnim smetnjama i sl. ide tako daleko da je pitanje trenutka kad će napr. počinilac nekog krivičnog djela kazati da je počinio to djelo zbog toga što nije bilo socijalnog radnika da ga zaustavi.

Dakle, socijalni radnici i drugi zaposlenici u Centru su krivi kad ne mogu udovoljiti zahtjevu ili očekivanju korisnika ili kad im korisnik živi u ekstremno teškim uvjetima, ili kad im korisnik strada, jer ga nisu zaštitili, a ako socijalni ili drugi stručni radnik u Centru bude povrijeđen (što se dešava) ili nedaj bože strada (što je pitanje trenutka), kriv je, jer je ko zna šta zgriješio čovjeku koji ga je povrijedio.

Socijalni radnici su krivi, jer rade u nemogućim uvjetima i u nefunkcionalnom sistemu socijalne zaštite koji je uspostavljen prije dvadeset godina, koji je zastario, prevaziđen, nefunkcionalan i neprilagođen potrebama korisnika, ali i promjenama koje nameću potrebu svakodnevnog prilagođavanja sistema socijalne zaštite potrebama pojedinca i porodice. Dok se potrebe pojedinca i porodice svakodnevno mjenjaju sistem socijalne zaštite ostaje statičan.

Kako bi se kao odgovorno zakonodavno tijelo detaljno upoznali sa svim bitnim činjenicama koje se odnose na oblast socijalne zaštite, zaštite porodice sa djecom, hraniteljstva, nasilja u porodici, porodično pravne zaštite, zaštite djece u sukobu sa zakonom, iniciram tematsku sjednicu na kojoj će se zastupnici upoznati sa pitanjima koja je nametnula praksa Centra, a koja se odnose na: normativna rješenja, njihovu primjenjivost i probleme u primjeni, usklađenost i neusklađenost zakonskih i podzakonskih akata po kojima postupa Centar, nezadovoljstvo građana izazivano važećim zakonskim rješenjima, te na kadrovske, prostorne, materijalne i tehničke kapacitete Centra“, navodi Srna-Bajramović u svojoj inicijativi.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu