Senaid Begić promovirao ideju Kluba SDP u GV Zenica oko izgradnje parkinga na Meokušnicama

Na jučerašnjoj sjednici Parlamenta FBiH, zastupnik Senaid Begić inicirao je sazivanje sastanka i pregovora između Ministarstva pravde FBiH, menadžmenta Kaznenopopravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica i Gradske uprave Zenica za rješavanje urbanitičkog problema koji Grad Zenica ima u naselju Meokušnice.

Za rješavanje problema potrebno je da KPD Zenica ustupi Gradu Zenici za izgradnju parkinga dio zemljišta koji ne koristi uz poštivanje zakona, propisa ali i potreba građana Zenice.

U augustu ove godine istu inicijativu na sjednici Gradskog vijeća prema Gradskoj upravi i Gradonačelniku uputio je i vijećnik SDP- a Almir Babajić.

Postoji niz neusaglašenih pitanja između Grada Zenice i KPD Zenica poput rješavanja problema ograde KPD na čiju se rekonstrukciju Grad Zenica usmeno obavezala nakon izgradnje GGM-a jer je KPD za te potrebe ustupio dio zemljišta. Odlukom o komunalnom naknadama koja je usvojena u 2017. godini KPD je dužan Gradu Zenici plaćati blizu 100.000 KM godišnje, 10 puta više nego prije, što je u ovom trenutku nemoguće za njih.

Konkretnim dijalogom između ovih institucija moglo bi se doći rješenja problema u obostranu korist a prije svega u korist građana Zenice.

U komentarima ćemo objaviti fotografije inicijative koju je zastupnik Senaid Begić uputio prema Ministarstvu pravde FBiH.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu