Sedina Pilav Halebić

Rođena u Prozor-Rami 1984. godine. Osnovnu i srednju školu završila u Jablanici, a Pravni fakultet na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru. Trenutno je nezaposlena. Aktivan je član Udruženja mladih Gazela Lug Jablanica, i potpredsjednica Mjesne zajednice Lug. Radom u mjesnoj zajednici i udruženju, zalaže se za veće uključivanje stanovništva ruralnih područja u procese donošenja odluka, budžeta Općine Jablanica i dr, a posebno afirmiranje djelovanja mladih sa tih područja kroz edukacije, sport i aktivno društveno djelovanje. Kao vijećnica zalagat će se za lokalnu upravu u službi građana, njenu transparentnost te uključenost mjesnih zajednica u donošenje svih važnijih odluka iz djelokruga Općinskog vijeća, a posebno poboljšanje položaja mladih, njihovog zasnivanja prvog radnog iskustva i sl.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu