SDP Zenica predstavio svoj izborni program

GO SDP  Zenica ovim sapštenjem želi upoznati javnost da  je u proteklih 15 dana provela anketiranje na uzorku većem od 2.000 građana Zenice u svim gradskim i prigradskim naseljima,te da je na osnovu obrađenih podataka iz ankete i dosadašnjeg rada i komunikacije naših vijećnika i aktivista sa građanima  napravljen  Program GO SDP BiH Zenica koji u pet programskih oblasti identifikuje najveće probleme građana  i nudi  konkretna rješenja.

Program GO SDP BiH pod sloganom „Za dostojanstvenu porodicu!“ svojim najvećim dijelom tretira probleme sa kojim se susreće svaka zenička porodica i kao takav kroz konkretne prijedloge za njihovo riješavanje,sigurno predstavlja jedan od najboljih Programa koji  je SDP ponudio u Zenici.

Program je obuhvatio i u njemu je pobrojano više od 30 problema, te ponuđeno preko 50 mjera koje tretiraju te probleme i način kako ih riješiti na osnovu pet naših najbitnijih programskih politika.Između ostalog,posebno vrijedi istaći da se na kraju Programa nalazi 10 prioriteta koje će budući vijećnici SDP-a provesti u sljedećem mandatu.

Osim Programa „Za dostojanstvenu porodicu!“ tim za izradu politika Socijaldemokratske partije je napravio i tri posebna dokumenta koja detaljno tretiraju ključne probleme građana Zenice  : nezaposlenost, stambeno zbrinjavanje mladih i oblast poljoprivrede.

GO SDP BiH Zenica će Program „Za dostojanstvenu porodicu“,što je ujedno i naš lokalni izborni slogan, već danas ponuditi i poslati   nezavisnim kandidatima za gradonačelnika  Grada Zenice . Kandidat koji prihvati da realizuje naš program u slijedeće četiri godine, će dobiti  podršku članova, aktivista i glasača Socijaldemokratske partije Zenica.

Do 01. oktobra će biti rok da se kandidati izjasne da li i u kojoj mjeri prihvataju naš ponuđeni program.

Predsjedništvo GO SDP BiH Zenica će nakon očitovanja nezavisnih kandidata za gradonačelnika Grada Zenice uraditi analizu i napraviti realnu procjenu sa kojim kandidatom bi naš program mogao u najvećoj mjeri biti realizovan te,će sa tim kandidatom 08.10.2020. godine potpisati „Sporazum o zajedničkom nastupu na lokalnim izborima u Gradu Zenici“ što će biti prva programska predizborna koalicija na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini.

Cilj nam je da za četiri godine na kraju mandata, građani Zenice  mogu na osnovu  realizovanih i nerealizovanih obećanja iz ponuđenog Programa, ocijeniti naš rad.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu