SDP BiH će pokrenuti produženje Korona zakona i dopunu njegovog sadržaja

Na jučerašnjoj sjednici Predsjedništva Socijaldemokratske partije BiH razmatran je dokument Antikrizne politike i mjere SDP BiH za postizanje socijalno-ekonomskog oporavka u Bosni i Hercegovini koji je predstavio Anto Domazet, član Predsjedništva i predsjednik Savjeta za ekonomski razvoj SDP BiH.

Ekonomska i socijalna kriza u Bosni i Hercegovini, uzrokovana korona virusom i pandemijom COVID-19 ispoljila se u drugom tromjesečju 2020. godine u punoj mjeri sa efektima pada potrošnje i proizvodnje, zatvaranja privrednih objekata, padom zaposlenosti i plaća, otkazima radnicima, pojavom dodatnog siromaštva, padom izvoza, doznaka dijaspore i javnih prihoda. Ekonomski pad u 2021. procjenjuje se na pet posto, ali bi u ovisnosti od kretanja zdravstvene krize, oporavka glavnih izvoznih tržišta u Evropi i unutarnjih ograničenja mogao biti i veći.

Teret krize je neravnomjerno raspoređen, jer je javni sektor u maksimalnoj mjeri zaštićen, a u privatnom sektoru jedna trećina zaposlenih našla se pod neposrednim udarom krize, dok su trajno nezaposleni i marginalizirani slojevi potpuno van domašaja bilo kakvih vladinih mjera. Uz mjere koje su poduzete da se dodatnim zaduživanjem ublaže posljedice krize, ispoljen je nedostatak vodstva koje se traži u vremenu krize. Inače nisko povjerenje vlada poljuljano je masovnim radnjama netransparentnih javnih nabavki, a neke od njih su prerasle u koruptivne afere koje će imati i sudske epiloge (afera Respiratori i Poljska bolnica u oba entiteta).

Zdravstveni aspekt krize ukazuje na prednosti javnog zdravstva, koje je iako pogođeno brojnim deficitima i organizacijskim nedostacima osiguralo primjeren nivo zaštite od pandemije. Inače, procjena je da pandemija neće u dogledno vrijeme biti savladana i da je realna opcija podizanje i društvene i pojedinačne odgovornosti za zdravlje i život uz korona virus.

Nakon početnih mjera za ublažavanje kriznog šoka potrebno je poduzeti niz proaktivnih mjera za podsticanje oporavka do konca 2021. godine sa ciljem izlaska iz recesije, kako bi u 2022. godini započeo ekonomski rast i izlazak ekonomije iz depresije.

U tom smislu SDP BiH predlaže sedam ključnih mjera:

  1. Usvojiti HITNO Korona 2 zakon sa sljedećim sadržajem:

1.1.   Produžiti sa važenjem za treći kvartal (opciono do kraja 2020.) sistem subvencija za doprinose na minimalne plaće za firme koje imaju pad prihoda 20 posto i više u odnosu na isti mjesec prošle godine i sistem odlaganja plaćanja direktnih poreza i moratorija na kredite do kraja 2020. godine

1.2.   Izvršiti jednokratnu isplatu dodatka od 200 KM za radnike na Zavodu za zapošljavanje bez posla duže od dvije godine

1.3.   Podići garantni fond za kreditiranje privrede na 200 miliona KM sa ciljem emisije kredita od jedne milijarde KM

1.4.   Uvesti subvencioniranje kamata na kredite za prerađivačku industriju, proizvodnju hrane, turizam i obrte do kamate od 0 posto sa važenjem do konca 2021. godine

  1. Pripremiti za usvajanje u trećem tromjesečju 2020. godine paket zakonskih prijedloga koje čini Zakon o stečaju, Zakon o porezu na dohodak u FBiH, Zakon o doprinosima u FBiH, Zakon o minimalnoj plaći u FBiH i Zakon o izmjenama Zakona o radu (podržavamo prijedloge koji se odnose na skraćeno radno vrijeme u periodu prirodne nesreće, ali smo odlučno protiv uvođenja instituta čekanja na rad). Ovi se zakoni „kisele“ već godinama u Parlamentu F BiH i njihovim usvajanjem bi se i poslovnom sektoru i građanima otvorile nove perspektive koje su bitne za rast potrošačkog i investicijskog optimizma. Rješenja iz paketa trebalo bi da stupe na snagu 1. januara 2021. i omoguće podršku oporavku i ekonomskom rastu
  2. Pripremiti Uredbu o korištenju Garantnog fonda FBiH koja će osigurati transparentan postupak korištenja i servisiranje kredita sa garancijama garantnog fonda
  3. Insistirati prema Vijeću ministara BiH na osiguranju dodatnih sredstava za socijalni i ekonomski oporavak od EU na grant osnovi i od strane multilateralnih institucija za povoljna kreditna sredstva za te namjene
  4. Zahtijevati od vlada entiteta informacije o stanju zdravstvenog sektora i nereguliranim dugovima, te prijedlogu konsolidacije tog sektora koji će odgovoriti potrebama građana u budućnosti
  5. Zahtijevati od vlada entiteta izvještaj o stanju javnog korporativnog sektora i program aktivnosti za unapređenje doprinosa javnog korporativnog sektora ekonomskom oporavku BiH kroz transfere dividendi i intenziviranje javnih investicija
  6. Insistirati na tome da se u što kraćem roku osigura sudski epilog koruptivnih afera i ojačaju mjere integriteta javnih institucija na svim nivoima vlasti

U narednim koracima bi aktivnosti na oporavku i ekonomskom rastu trebalo da budu ojačane mjerama koje se tiču „nove normalnosti“ u razvoju BiH koja nastaje kao rezultate posljedica krize.

Na kraju, podsjećamo da oporavak još uvijek zahtijeva snažnu državnu intervenciju da bi se tržišta oporavila i pokrenula ekonomiju. Taj zadatak se u BiH mora ostvarivati uz vlade sa krnjim povjerenjem i to će biti okvir u kojem će zastupnici SDP BiH na svim nivoima vlasti zahtijevati funkcionalne i socijalno pravedne mjere sa transparentnim i odgovornim upravljanjem javnim novcem u ostvarivanju socijalnog i ekonomskog oporavka u Bosni i Hercegovini.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu