Rusmir Mesihović

Mesihović Rusmir rođen je u Sarajevu 25.1.1964. gdje je završio osnovnu školu, Prvu gimnaziju i 1988. godine Medicinski fakultet. Specijalizaciju iz interne medicine završio je u Ljubljani,educirao se iz gastroenterohepatologije u Engleskoj,Njemačkoj,Italiji,Hrvatskoj,Sloveniji i drugim europskim zemljama.

Doktorirao je 2002. godine. U periodu od 2002. godine do 2016. bio je između ostalog zamjenik šefa Klinike i šef Klinike za gastroenterohepatologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu,šef Instituta za gastroenterologiju i hepatologiju UKCS, predsjednik Asocijacije gastroenterologa i hepatologa Bosne i Hercegovine, član mnogobrojnih međunarodnih strukovnih udruženja. Autor je preko 200 stručnih i naučnih radova, i drugih saopštenja. Autor je pet recenziranih knjiga, od toga dva Univerzitetska udžbenika. Redovni je profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, vršio funkciju šefa katedre za internu medicinu na matičnom fakultetu.

Dugogodišnji član SDP BiH, predsjednik Savjeta za zdravstvo od 2009. do 2014.predsjednik aktuelnog odbora za zdravstvo SDP BiH. Član Glavnog odbora SDP BiH od 2006. godine .Na zadnjem kongresu je izabran za potpredsjednika SDP BiH. U periodu od 2006. do 2014. godine izabran u Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,od 2006. do 2010. bio je predsjednik Odbora za obrazovanje ZD PFBiH.
0d marta 2011. do januara 2015. vršio je funkciju Ministra zdravlja u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Od januara do decembra 2015. vršio je funkciju Generalnog direktora UKCS.
Trenutno je zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu