Anela Ramić-Šabanić

Rodna ravnopravnost u 21. stoljeću mora biti prioritet, a ne zadovoljenje kvote

Žene zaista čine polovinu ukupne populacije i imaju pravo na podjednaku zastupljenost u predstavničkim, izvršnim i sudskim tijelima Bosne i Hercegovine. Isključivanjem žena iz demokratskih političkih procesa isključujemo vrijednosti koje te žene posjeduju – znanja, vještine i sposobnosti.

Ženama treba dvostruko više vremena za napredovanje kroz sistem. Sa jedne strane, zato je neophodno da imamo ekonomske i političke kvote jer je to alat za ubrzavanje procesa izjednačavanja mogućnosti žena i muškaraca u politici i na tržištu rada.  Takozvana “ženska kvota”, u Bosnu i Hercegovinu uvedena je kao “zakonom propisano slovo na papiru”, koje je vrlo teško realizirati u praksi. Socijaldemokratska partija pomenuti zakon prati kroz svoju Programsku deklaraciju, i jedna je od rijetkih koja ženama omogućava putem Statuta, Programa i interesne grupe Foruma žena – da budu aktivne učesnice u političkim procesima. Međutim, 40% zakonskog imperativa nema u praksi. Za navedenu situaciju, same se moramo zapitati “zašto je to tako?!”

Takva praksa u veći dio Evrope uvedena je u protekle dvije decenije, što je rezultiralo trendom promjene odnosa i zastupljenosti žena u politici. Da nije bilo zakonskih odredbi, teško bi se i u razvijenoj Evropi situacija promijenila sama od sebe. Međutim, kvote su uvedene u mnogim zemljama diljem svijeta, ali još uvijek ne rezultiraju ravnopravnom zastupljenošću žena u politici.

Logično je i za pretpostaviti kako žene imaju neke posebne interese te se isključenjem žena iz procesa odlučivanja ti interesi nedovoljno zastupaju u donošenju političkih odluka. Nerijetko su žene krive za takvu situaciju. Ukoliko je kvota propisana izbornim i statutarnim odredbama, same se moramo izboriti da nas 40% ne bude radi isključivo zadovoljenja nekog broja, već sposobnosti da obnašamo određene političke funkcije u lokalnoj i državnoj vlasti!

Rodna ravnopravnost u 21. stoljeću mora biti prioritet i nikako zadovoljenje neke forme, odnosno kvote. Ženama koje žele biti aktivne učesnice u donošenju i provedbi odluka i zakona na svim nivoima vlasti, prioritet mora biti i njihov glas za koji je potrebna hrabrost, s obzirom da nažalost  i dalje živimo u konzervativnoj i stereotipima opterećenoj sredini.

Edukacijskim programima koje Socijaldemokratska partija realizira i koje ima u planu, nastoji se doprinijeti i većem angažmanu, te zastupljenosti žena u politici. Otvorena komunikacija i povjerenje uz poštivanje različitosti, samo su neke od nužnih vrijednosti za rodnu ravnopravnost u javnom i društvenom životu.

Ženama treba dvostruko više vremena za napredovanje kroz sistem. Sa jedne strane, zato je neophodno da imamo ekonomske i političke kvote jer je to alat za ubrzavanje procesa izjednačavanja mogućnosti žena i muškaraca u politici i na tržištu rada.  Sa druge strane, potrebna nam je volja i istrajnost –  da budemo prva partija koja je pored sistema Jedan član – glas uvela sistem prema modelu Jedna žena-jedan muškarac na stranačkim listama.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu