OO SDP BiH Tešanj

Rješenje dugogodišnjeg problema u MZ Jelah na pomolu

Iako SDP BiH djeluje kao opozicija u Općinskom vijeću Tešanj naši vijećnici su se uvijek trudili biti konstruktivni i spremni podržati kvalitetne prijedloge u interesu naše sredine i njenih građana, a što smo pokazali i na posljednjoj, 27. sjednici OV Tešanj, održanoj 27. marta.

Jedina tačka dnevnog reda koju Klub vijećnika SDP-a nije podržao bila je Prijedlog Rješenja o imenovanju komisija OV Tešanj, jer nije ispoštovana Odluka OV Tešanj, a koja je usvojena zajedno sa Zaključkom da će se OV Tešanj dostavljati CV svakog od kandidata koji su aplicirali za članstvo u komisijama.

Glasali smo protiv ovakvog načina i sistema u kojem nismo dobili inofrmacije koje su potrebne, te se vidi jasno da je sastav komisija isključivo odraz volje većiene u OV Tešanj, a nikako potrebnih kvalifikacija za članstvo u komisijama, te smatramo da to nije način na koji se uvažava i ravnopravno tretira svaki od vijećnika i građana, što je istakao vijećnik Danijel Pašić.

Sve ostale tečke koje su se našle na Dnevnom redu, Klub vijećnika SDP-a u OV je ocijenio kao kvalitetetnim, prihvatljivim i korisnim za građane i cjelokupnu zajednicu, te smo ih zbog toga i podržali prilikom glasanja.

Klub vijećnika SDP-a pozdravlja što se, napokon, na Dnevni red uvršteno i davanje Saglasnosti za kupovinu i zamjenu zemljišta u Jelahu za potrebe izgradnje puta, kojim se uveliko rasterećuje saobračajna gužva u samom centru Jelaha. Po ovoj tačci Dnevnog reda jedini je diskutovao vijećnik Nermin Deljkić, predsjednik Kluba vijećnika SDP-a. Benefiti koji su dogovoreni i usaglašeni su nemjerljivi, i nakon dugogodišnjih problema napokon se nazire rješenje.

Donošenje ove važne odluke uveliko su olakšali i organi MZ Jelah koji su ovaj problem postavili na broj jedan liste kapitalnih ulaganja, ali ne možemo ne istaći i zalaganje Općinskog načelnika i nadležnih službi, kao i vijećnika koji su podržali predloženo rješenje.

Klub vijećnika SDP-a se zahvaljuje na strpljenju i razumjevanju svakom građaninu ovog dijela MZ Jelah, koji je trpio svaki oblik neugodnosti prilikom silnih gužvi u saobraćaju tolike godine.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu