Razvojni budžet Gračanice, planirani projekti infrastrukture

Gradsko vijeće Gračanica okončalo je rad u 2019.godini 8. sjednicom Gradskog vijeća i usvajanjem jednoglasno jednog od najvažnijih dokumenata,  Budžeta Grada za 2020.godinu.  Klub SDP-a uputio je pitanje kada će se konačno otkloniti arhitektonska barijera na ulazu u zgradu Pošte u Gračanici ili na drugu lokaciju preseliti služba za izdavanje ličnih dokumenata građanima kako bi bila dostupna i licima sa umanjenim tjelesnim sposobnostima.

U nastavku sjednice vijećnici Kluba SDP su uzeli aktivno učešće u radu sjednice ulažući 7. amandmana na Prijedlog budžeta Grada koji su usvojeni u konačnici dokumenta za koji su glasali svi na sjednici prisutni vijećnici gradskog vijeća. Ovim putem još jednom izražavamo zadovoljstvo na ovom potezu iz razloga što je ovo do sada najveći budžet Grada ikada predložen i usvojen, što je razvojnog karaktera zbog dodatnih 5.miliona KM u odnosu na Nacrt od čega veliki dio otpada na kapitalne projekte infrastrukture zastupljene na cijelom području Grada Gračanica.

Na 8. sjednici usvojena je Odluka o zaduženju Grada za konačni završetak Privredno kulturno-sportskog centra „Bazen“ čime će se stvoriti uslovi za obavljanje fiskulturne nastave učenika najbrojnijeg srednjoškolskog centra u FBiH. Posebnu svoju radost izrazit ćemo iduće jeseni kada bi se prema planu u sportskoj dvorani trebali čuti prvi zvuci učeničke radosti i sportskih rekvizita.

Jednoglasno je na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici usvojen i Program rada Gradskog vijeća za narednu godinu koji sadržava mnogo materijala ali i prilike za rad vijećnika u interesu lokalne zajednice.

Klub SDP-a Gračanica s uspjehom završava 2019.godinu a kao potvrdu navodimo usvojene brojne dokumente i odluke, završene brojne projekte kojima smo bili vjetar u leđa a koji su rezultat rada na terenu s građanima, saradnja s gradonačelnikom i službama Gradske uprave, kolegama vijećnicima.

Vjerujući u našu opredjeljenost i predanost aktivnom radu i tranparentnosti prema javnosti i u 2020.godini,  2019.godinu završavamo s obećanjem  da će imperativ našeg rada biti zadovoljstvo naših građana uslovima života u Gračanici.

 

Stoga vam dragi sugrađani, Klub Vijećnika SDP Gračanica iskreno čestita dolazak nove 2020.g  i želi svako dobro.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu