Ramo Čardaković

Rođen 18.04.1957. godine u selu Stoborani, općina Han Pijesak, gdje je završio osnovnu školu. Srednju školu i Pedagošku akademiju završio je u Sarajevu.
Do početka rata 1992. godine radio je u Opštinskom štabu TO općine Han Pijesak gdje ga je rat i zatekao. Od 1992. do 1995.godine bio je pripadnik ARBiH na prostorima okupirane Žepe kao komandant, a poslije i načelnik štaba Žepske brigade. Padom Žepe jula 1995.godine i prelaskom na slobodnu teritoriju BiH formirana je ponovo 185 Žepska brigada u Varešu, koja ulazi u sastav 16.divizije KoV 1.korpusa ARBiH gdje je postavljen za komandanta brigade i na toj dužnosti ostaje do kraja rata.

Potpisivanjem Dejtonskog sporazuma i završetak rata, potpisuje profesionalni ugovor i ostaje u vojsci F BiH do 31.05.2004.godine kada odlazi u penziju u činu pukovnika.

Od 2000.godine je član SDP-a, a od 2011.godine aktivno se uključuje u formiranje RO SDP BiH Rogatica u sklopu kojeg je formiran i općinski odbor SDP Han Pijesak gdje je izabran za predsjednika Općinskog odbora SDP Han Pijesak.
Na lokalnim izborima 2012.godine bio je kandidat za odbornika u općini Han Pijesak.
2016.godine ponovo se kandiduje za odbornika u općini Han Pijesak, gdje dobija dovoljan broj glasova i biva izabran za odbornika u Skupštini općine Han Pijesak i trenutno obavlja tu dužnost.

Oženjen, otac dvoje djece.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu