Radni sastanak sa predstavnicima međunarodnih i nevladinih organizacija te predstavnicima Federalnog ministarstva zdravstva

Direktor KB „Dr. Irfan Ljubijankić“, Hajrudin dr Havić (SDP) sastao se jučer sa predstavnicima međunarodnih i nevladinih organizacija te predstavnicima Federalnog ministarstva zdravstva s kojima je razgovarao na temu razmjene znanja i iskustava u okviru pružanja zdravstvenih usluga prema migrantima/izbjeglicama/tražiocima azila u USK/BiH.

Predstavnici Federalnog ministarstva zdravstva, delegacije Europske Unije u BiH, Civilne zaštite i humanitarne pomoći Europske Unije (ECHO), predstavnik Svjetske zdravstvene organizacije (WHO)/ Ured u BiH, te predstavnici Ujedinjenih nacija, NVO Ljekari svijeta (MdM), NVO ljekari bez granica (MSF) i predstavnici Danskog vijeća za izbjeglice (DRC) boraviće u trodnevnoj terenskoj posjeti Unsko-sanskom kantonu u periodu od 11.-13- septembra.

Uz niz koordinacijskih sastanaka, planirani su obilasci privremenih prihvatnih centara Borići i Bira u Bihaću, obilazak prihvatnog centra Sedra u Cazinu, te završni koordinacijski sastanak na kojem će biti predstavljeni rezultati i sljedeći koraci u okviru pružanja zdravstvenih usluga za migrante/izbjeglice/tražioce azila u Unsko-sanskom kantonu.

U sklopu ove posjete predstavnici Ministarstava zdravstva Federacije i Unsko-sanskog kantona, DRC-a te Europske komisije za izbjeglice i raseljene osobe, posjetili su jučer Kantonalnu bolnicu u Bihaću, gdje su sa direktorom ove zdravstvene ustanove, Hajrudinom dr Havićem održali radni sastanak u toku kojeg su razmjenjena iskustva i znanja u vezi sa zdravstvenom zaštitom migranata.

Tokom sastanka razgovarano je i o brojnim izazovima s kojima su suočene zdravstvene ustanove na području kantona kao rezultat priliva velikog broja migranata u Unsko-sanski kanton u proteklom periodu.

Govoreći o pružanju usluga primarne zdravstvene zaštite predstavnici zdravstvenih ustanova istakli su da je neophodno uspostavljanje sistema prijema pacijenata i pružanja primarne njege, rješavanje pitanja uputnica koje idu iz kampova prema domovima zdravlja/bolnicama, te angažovanje stručne osobe koja bi trijažirala prioritetne potrebe (u slučajevima kada doktori nisu uvijek prisutni na terenu) kao i prisustvo dežurnog ljekara 24/7.

Kada je riječ o pružanju sekundarne zdravstvene zaštite naglasak je stavljen na neophodnost da se kompletira dijagnostički dio u okviru Domova zdravlja čime bi se skratio dijagnostički period u sekundarnoj zdravstvenoj njezi, odnosno brže pristupilo daljem liječenju te tako smanjili troškovi liječenja, jačanju odgovora u slučaju kriznih i masovnih situacija sa većim brojem pacijenata u odjelima zdravstvenih ustanova i resursi koji moraju biti u pripravnosti, te nužnost povećanja bolničkih kapaciteta i postojanja zaliha u materijalima imajući u vidu nadolazeću zimu.

U vezi s tim, predstavnici DRC (Danskog vijeća za izbjeglice) sa direktorom dr. Havićem obišli su i dio kantonalne bolnice (zarazni odjel) koji će u narednom periodu biti proširen u smislu smještajnih kapaciteta pacijenata, prvenstveno pripadnika migrantske populacije a u slučajevima epidemije, povećanih nesreća i sličnog.

Projekat proširenja smještajnog kapaciteta Kantonalne bolnice, koji za primarni cilj ima adekvatan odgovor u smislu zbrinjavanja povećanog broja pacijenata zajednički realizuju DRC i Kantonalna bolnica uz podršku švicarske Ambasade, koja je osigurala značajna finansijska sredstva za implementaciju pomenutog projekta.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu