Almir Babajić

Preduzeće Zenicatrans sistemski se uništava

Almir Babajić, vijećnik SDP BiH u Gradskom vijeću Zenica, navodi kako je u Zenici aktueliziran problem JP Zenicatrans, čiji su radnici nedavno održali višesatni prekid rada u svrhu aktueliziranja problema ovog preduzeća.

„JP Zenicatrans je preduzeće u kojem prethodni menadžment nije uplaćivao doprinose za radnike (163 radnika) i čije su obaveze dostigle cifru od cca. 3.500.000 KM prema Poreznoj upravi. Trenutni menadžment je uspio dogovoriti Reprogram otplate tih kredita ali zbog sudskih potraživanja radnika, preduzeće nije moglo izmiriti poreznu ratu te im je firma blokirala račun.

U izvještaju NO JP Zenicatrans iz maja 2017. godine, vidjeli smo da su otkrivene nepravilnosti u radu bivšeg direktora preduzeća. Jedna od nepravilnosti se odnosila na nabavku nafte gdje je umjesto ugovorom predviđene cijene, od 1,69 KM nafta nabavljana po skupljoj cijeni od 1,80 KM. Elementi krivične odgovornosti su utvrđene i kod analize sistematizacije radnih mjesta u preduzeću.

Utvrđeno je da uprava preduzeća nije formirana u skladu sa statutom preduzeća, jer ista broji dva člana od kojih izvršni direktor ne ispunjava propisane uslove navedene pozicije. Pored navedenog utvrđeno ja da određeni zaposlenici nemaju propisanu stručnu spremu za radna mjesta na koja su raspoređeni. Međutim za ova djela, sa očitim elementima krivične odgovornosti, još niko nije odgovarao.

Problem za preduzeće je i mnogo veći jer se u posljednje vrijeme, javljaju privatni prevoznici koji dobijaju linije u gradu. Tendere za prevoz učenika dobija Prevoz putnika Zavidovići, firma u vlasništvu zeničkog tajkuna koji je ujedno i visokopozicionirani član SDA. Sadašnji menadžment gubi ugovor sa Arcelor Mittalom za prevoz radnika od kojeg je preduzeće imalo čistih 50.000 KM. Taj tender također dobija ista firma Prevoz putnika Zavidovići. Na „gubitku tendera“ aktivno učestvuje Predsjednik trenutnog upravnog odbora koji je direktor BBI banke u Zenici za koju zamo da je blisko povezana sa SDA.

Blokada računa Zenicatransa se dešava u trenutku kada se raspisuju tenderi za prevoz učenika što opet otežava firmi normalno apliciranje na tender. Direktor Kantonalne ispostave Porezne uprave FBiH je bivši direktor, pogodite koje firme? Prevoz Putnika Zavidovići!

Mišljenje vijećnika SDP-a, ali i drugih građana, jeste da se preduzeće Zenicatrans sistemski uništava kako bi poslove gradskog i prigradskog prevoza u Zenici dobila firma Prevoz putnika Zavidovići.

Stavovi naših sugrađana i nas su da:

1.Grad Zenica mora imati organizovan javni prevoz u obliku javnog preduzeća (ne možemo dopustiti privatniku da organizira javni prevoz u Gradu Zenici jer je to djelatnost od javnog značaja)

2. Grad Zenica mora izraditi Strategiju javnog prevoza u Zenici (uključiti mogućnost i tramvajskog prevoza, električe autobuse i sve to povezati sa problemom stacionarnog saobračaja).

3. Na sjednici Gradskog vijeća iznijeti sve raspoložive dokaze o tome da se JP Zenicatrans sistemski uništava od strane trenutne vlade radi uvođenja firem Prevoz putnika Zavidovići čiji vlasnici su visokopozicioniranih članova SDA.

4. Tražiti smjenu trenutnog upravnog odbora JP Zenicatrans zbog nedostatka vizije poslovanja i nepodnošenja krivičnih prijava protiv bivšeg direktora za kojeg se sumnja da je počinio krivično djelo“, naveo je Babajić.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu