Zastupnik u PD Parlamenta FBiH Irfan Čengić

Predložen Zakon o otpisu duga freelancerima i pomoći od dijaspore

SDP BiH je u toku predizborne kampanje obećao da će raditi na rješavanju problema u kojem su se našli freelanceri i ljudi koji su dobivali pomoć od prijatelja i porodice iz dijaspore zbog neplaćanja poreza u periodu 2015. – 2018. godine. Danas je u parlamentarnu proceduru PD Parlamenta FBiH upućen Zakon o otpisu poreznih dugovanja fizičkih lica – rezidenata FBiH koja su ostvarila prihode iz inostranstva po hitnom postupku, kojim se tim licima brišu porezna dugovanja i kreće naplata poreza od 01.01.2019. godine.

“U kampanji smo obećali ljudima koji izvoze svoju pamet a novac troše u BiH, i ljudima koji su dobivali pomoć od dijaspore da ćemo raditi na rješavanju njihovih poreznih dugovanja u koja su upali zbog nepostojanja obrazaca u poreznoj upravi putem kojih su mogli prijaviti porezna dugovanja. Upravo ovim zakonom se otpisuju porezna dugovanja u periodu od 2015 do kraja 2018. godine” ističe zastupnik Irfan Čengić koji je u proceduru uputio ovaj zakon.

SDP BiH ističe punu podršku Poreznoj upravi Federacije BiH koja je krenula u naplatu poreznih dugovanja po svim osnovama, i smatramo da će ovaj zakon pomoći i Poreznoj upravi da stvori detaljnu evidenciju osoba koje primaju uplate iz inostranstva i na valjanim obrascima prijave ta porezna dugovanja.

Većina građana je napravila porezni dug po ovom osnovu jer nije bila u mogućnosti u tom periodu na adekvatnom obrascu prijaviti to porezno dugovanje, građani ne bježe od plaćanja ove porezne obaveze u budućnosti ali jednostavno nisu u mogućnosti isplatiti porezni dug koji se akumulirao u ovom periodu.

“Otpis ovih dugovanja se može u neku ruku smatrati kao i pomoć mladima koji izvoze svoju pamet a ostaju u Bosni i Hercegovini, a sigurno da se treba otvoriti rasprava o poreskim olakšicama prilikom naplate ovog poreza u budućnosti” ističe Čengić.

Porezna uprava FBiH je identifikovala oko 800 građana koji su imali primanja u iznosu više od 10.000 KM godišnje odnosno u zbiru više od 30.000.000 KM za taj navedeni period. Međutim taj porezni dug se morao identifikovati za sve građane bez obzira na visinu godišnjih prihoda, a uzimajući u obzir da to nije učinjeno stvorena je nejednakost pred zakonom između građana na osnovu visine primanja.

Jedan od problema je svakako i različita naplata ovog poreza u različitosti u kojem kantonu porezni dužnik živi.

Čengić ističe da smatra da se ovim zakonom pomaže građanima i Poreznoj upravi FBiH, građanima jer su otpisana dugovanja koja nisu ni mogli prijaviti, a Poreznoj upravi jer će moći u skladu sa zakonom otpisati dugovanja i napraviti evidenciju i na odgovarajućim obrascima vršiti naplatu poreza.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu