Predrag Kurteš za Večernji list

Predizborno vrijeme je razdoblje povećanog sigurnosnog rizika, ali razloga za strah nema

Razloga za strah nema jer sam potpuno siguran da operativne policijske snage na svim razinama pozorno prate situaciju i da su u svakom trenutku spremni adekvatno reagirati.

Slika

Oko novog federalnog zakona o unutarnjim poslovima dugo su se lomila politička koplja u ovom entitetu. Zakon je konačno usvojen, ali se i dalje vode polemike o tome. Ministar unutarnjih poslova FBiH Predrag Kurteš odlučno brani nove zakonske odredbe, kao i reformske poteze u oblasti matične evidencije građana.

Večernji list: Kako komentirate činjenicu da je Zakon o unutarnjim poslovima konačno usvojen nakon tri godine i što su glavne promjene koje on donosi u pogledu funkcioniranja policije?

– Zakon o unutarnjim poslovima FBiH je izuzetno važan propis kojim se uređuje oblast unutarnjih poslova iz nadležnosti Federacije. Samim tim, bilo je potpuno očekivano da će o istom postojati različita mišljenja, u pravilu definirana interesima, uključujući i one političke. Upravo zbog toga, od samog početka ovog procesa, legitimnim sam smatrao čak i neosnovane primjedbe i teške kvalifikacije u odnosu na predložena zakonska rješenja, ali sam i uporno inzistirao da konačan sud o predloženom tekstu može i treba dati isključivo Parlament FBiH, i to kroz redovitu proceduru donošenja – dva čitanja i javnu raspravu, tijekom kojih će se sučeljavanjem činjenica i argumenata doći do najboljeg rješenja. Izuzetno sam zadovoljan činjenicom da je Zakon usvojen upravo u toj proceduri, tijekom koje su potvrđena tri osnovna principa na kojima sam inzistirao od samog početka: eksplicitno utvrđena zakonska odredba kojom se Federalnoj upravi policije daje puna operativna neovisnost i financijska samostalnost, drugo, način izbora direktora FUP-a, i treće, ovlast ministru da može Vladi FBiH podnijeti inicijativu za smjenu direktora FUP-a.

Večernji listKako biste danas ocijenili odnose federalnog i županijskih ministarstava unutarnjih poslova? Postoji li u praksi dovoljno koordinacije i suradnje?

– Koordinacija i suradnja Federalnog ministarstva unutarnjih poslova s ministarstvima unutarnjih poslova na razini županija je korektna i sukladna raspodjeli nadležnosti u oblasti unutarnjih poslova koju propisuje Ustav FBiH. Kao federalni ministar sam izuzetno zadovoljan profesionalnošću kolega ministara na županijskoj razini. Prema informacijama kojima raspolažem, ista ocjena se može dati kada se govori o suradnji FUP-a s operativnim policijskim snagama u županijama.

Večernji listMože li se i kako ujednačiti materijalni status policijskih službenika u cijeloj Federaciji? Svjedoci smo da se status i primanja policajaca drastično razlikuju od županije do županije?

– Statusna pitanja policijskih službenika reguliraju se zakonom o policijskim službenicima. Svaka županija ima svoj zakon koji potpuno samostalno donose županijske skupštine, tako da svako rješenje, uključujući i visinu plaće policajca ovisi o mogućnosti svake županije pojedinačno, odnosno procjena i odluka koje se donose na toj razini. To je naša realnost, a ja kao federalni ministar unutarnjih poslova i dugogodišnji policajac smatram da kada je ovo u pitanju stvari, generalno, nisu dobro postavljene i ima dosta prostora za poboljšanje. Federalno ministarstvo unutarnjih poslova je pripremilo nacrt zakona o policijskim službenicima FBiH i on bi nakon procedure donošenja i usvajanja trebao biti model s kojim bi se mogli i trebali sinkronizirati zakoni na razini županija. Na ovaj način, stvari se mogu značajno popraviti, s tim da će za uspješnu realizaciju ovog procesa trebati donositi i određene političke odluke i stvarati kompromise, što u ovoj zemlji, svjedoci smo, uvijek ide teško.

Večernji listUlazimo u razdoblje intenzivne predizborne kampanje. Strahujete li od pogoršanja sigurnosne situacije u BiH?

– U analizama svake ozbiljne policije u svijetu, predizborno vrijeme, kao i dan provedbe izbora se označavaju razdobljem povećanog sigurnosnog rizika, na osnovi čega se planiraju mjere i radnje koje imaju za cilj prvenstveno prevenciju, a onda i reakciju policije na svaki pretpostavljeni sigurnosni izazov. U ovom trenutku ja ne raspolažem informacijama koje bi ukazivale na to da će sigurnosna situacija u Federaciji BiH u vrijeme predizborne kampanje biti narušena. Razloga za strah nema jer sam potpuno siguran da operativne policijske snage na svim razinama pozorno prate situaciju i da su u svakom trenutku spremni adekvatno reagirati.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.