Danijel Pašić

Predizborna oštra retorika ne smije biti izgovor za usporavanje procesa evropskih integracija

Bosna i Hercegovina je propustila ili je prolongirala brojne rokove za provedbu potrebnih reformi koje sutrebale doprinijeti funkcionalnosti države, a samim tim i približavanju ka članstvu u Evropskoj uniji.

Brojni su faktori zašto je to tako od toga da je Bosna i Hercegovina specifična država sa komplikovanom institucionalnom organizacijom države, konstantnih političkih kriza do svjesnog političkog djelovanja s ciljem zadržavanja statusa quo.

Nedvojbeno je da će Bosna i Hercegovina, ukoliko želi biti dio evropske porodice, morati da ubrza ritam i posveti se procesu pridruživanja sa puno više žara, naročito u usporedbi sa zemljama u regionu. Veliko je pitanje da li Bosna i Hercegovina može i kako da uhvati korak sa Crnom Gorom i Srbijom te da li može da se uključi u sljedeći krug proširenja Evropske unije.

Slika koju sada ima Bosna i Hercegovina u relevantim evropskim krugovima je jako negativna, mnogo negativnija nego je bila prije desetak godina.
Negativna retorika koja dolazi iz Bosne i Hercegovine dobija osudu evropske javnosti čak i u državama Evropske unije koje podržavaju evropske aspiracije Bosne i Hercegovine, pa i njihovi političari imaju sve manje argumenata za podršku evropskom putu Bosne i Hercegovine.

Nažalost, BiH vlasti i političari vrlo često zaboravljaju da je proces integracija u EU najprije pitanje političke odgovornosti, koje ozbiljno nedostaje.
Neodgovorna politika vlasti u Bosni i Hercegovini dovodi do masovnog iseljavanja kvalifikovane radne snage iz Bosne i Hercegovine uglavnom u zemlje Evropske unije, te sa ovakvim politikama Bosna i Hercegovina ima rast BDP od 2-3%, ali taj rast ne omogućava sustizanje prosjeka Evropske unije.

Predizborna oštra retorika ne smije biti izgovor za usporavanje reformskog procesa i zaustavljanje procesa evropskih integracija.

Kada se pridruživanje EU postavi kao stvarni zajednički cilj svih u Bosni i Hercegovini, onda niti smjena vlade ni oštra međustranačka sukobljavanja ne moraju zaustavljati proces pridruživanja.

Nijedan partikularan interes ne bi smio stajati ispred zajedničkog, javno podržanog interesa. Ne zbog Evropske unije, nego zbog Bosne i Hercegovine i nas samih.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu