SDP BiH
Socijaldemokratski odgovor na reformu PIO

Prava svih penzionera pod jednakim uslovima

Aktuelni penzioneri ne smiju biti kolateralna šteta reforme PIO,te se Zakonom moraju  osigurati  prava i dostojanstvo života po osnovu uplaćenih doprinosa pod jednakim uslovima i na principima slobode, jednakosti, pravde i solidarnosti i za buduće i aktuelne penzionere,poruka je Javne tribine, sinoć održane u organizaciji Foruma seniora SDP BiH,u prepunoj  sali  Hotela „Bristol“ u Mostaru, kojoj su pored predsjednika Gradskog i Kantonalnog odbora SDP BiH,prisustvovali zastupnici u Skupštini HNK i Domu naroda Parlamenta Federacije BiH.

 Naime,nakon što je predsjednica FOS/ki Suada Hadžović, prisutnim prezentirala sadržinu Nacrta zakona sa posebnim osvrtom na odredbe koje se tiču provođenja smjernica iz Strategije refome PIO i neke socijaldemokratske poglede na predloženu penzionu politiku predsjednika Savjeta za ekonomski razvoj SDP BiH prof.dr.Ante Domazeta, uslijedila su brojna pitanja i komentari učesnika Javne tribine, te izražen jasan stav da se penzionim i invalidskim sistemom moraju eliminisati razlike u pravima i uskladiti ineresi sadašnjih i budućih penzionera na principima slobode, jednakosti, pravde i solidarnosti te iznači adekvatna rješenja za ostvarivanje prava srazmjerno uplaćenim doprinosima.

Aktuelni penzioneri sa punim penzijskim stažom su  s pravom očekivali da će njihov doprinos novim-reformskim zakonom,biti adekvatno valoriziran i da će se prema njima ispraviti dugogodišnja nepravda koja im je nanesena parametrijskom reformom 1999. i 2000.godine,te da će implementirati opredjeljenje Strategije u pogledu osiguranja adekvatnosti penzija i  bolje socijalne i materijalne sigurnosti aktuelnih i budućih penzionera.

Zakon se prvenstveno odnosi na promjenu  načina obračuna penzijskog osnova u budućnosti kroz bodovni sistem,dok se aktuelnim penzionerima prava  obezbjeđuju i dalje u dostignutom iznosu posljednje isplaćene penzije i neće se ponovo određivati, čime se kreira nejednak položaj penzionera u sistemu PIO.

Nadalje,ekonomski osnov sistema PIO nije zasnovan na jasno preciziranim izvorima finansiranja svih penzija (penzije pod povoljnim uslovima i tzv.“socijalne“penzije),niti je osigurana veća participacija budžeta Federacije u finansiranju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja,te se sve penzije dominantno finansiraju iz doprinosa za penziono i invalidsko osiguranje,odnosno na teret aktuelnih penzionera.

Aktuelni penzioneri ne smiju biti kolateralna šteta reforme PIO,te se Zakonom moraju  osigurati  prava i dostojanstvo života po osnovu uplaćenih doprinosa pod jednakim uslovima i za buduće i aktuelne penzionere,poruka je Javne tribine u Mostaru.

 


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu