Pozivamo Hrvatski narodni sabor da uskladi svoje djelovanje sa zakonima BiH

Nakon što je takozvano Glavno vijeće nevladine udruge Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine uputilo otvoreno pismo, kako su naveli, svim političkim strankama i akterima, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine ovim putem upućuje svoj odgovor.

SDP BiH poziva nevladinu udrugu Hrvatski narodni sabor BiH da svoje djelovanje prilagodi okvirima Zakona o udruženjima i fondacijama u Bosni i Hercegovini, te da u svojstvu nevladine udruge pokuša djelovati u interesu građana Bosne i Hercegovine. S obzirom da se strankama obratilo navodno „Glavno vijeće“ udruge Hrvatski narodni sabor, želimo istaknuti da postojanje takvog organa Zakoni o udruženjima i fondacijama u Bosni i Hercegovini ne prepoznaju.

Kako je zakonom prepoznato postojanje Skupštine i Upravnog odbora udruženja, nejasna je funkcija tzv. Glavnog vijeća na čijem čelu se nalazi parlamentarni zastupnik druge države. Također, imajući u vidu da se u nazivu udruženja koristi naziv „Bosna i Hercegovina“, tražimo da se ispita da li je za korištenje imena države u svom nazivu ovo udruženje, u skladu sa zakonskom obavezom, dobilo odobrenje nadležnog državnog organa?

Konačno, ističemo da je zakonom izričito zabranjeno da se udruženja bave djelatnostima koje su u suprotnosti s ustavnim poretkom Bosne i Hercegovine, usmjerenim ka njegovom nasilnom rušenju, kao i raspirivanju nacionalne, rasne, vjerske i druge mržnje ili diskriminacije zabranjene Ustavom i Zakonom.

Također, zakon izričito određuje da ciljevi i djelatnost udruženja ne mogu uključivati angažiranje u predizbornoj kampanji političkih stranaka i kandidata, prikupljanje sredstava za političke stranke i njihove kandidate i finansiranje kandidata, odnosno političkih stranaka.

Smatramo očitom činjenicu da nevladina udruga Hrvatski narodni sabor BiH krši obje zakonske odredbe, što je vidljivo iz obilježja, javnih nastupa, upravljačkih struktura i političke agende koju ova udruga provodi, uz očigledno učešće u predizbornoj kampanji pojedinih stranaka, prvenstveno HDZ-a Bosne i Hercegovine. Napominjemo da su političke stranke na stranici udruženja navedene kao članice udruženja Hrvatski narodni sabor BiH.

Ukoliko ova nevladina udruga ima ambiciju da učestvuje kao politički subjekt u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini, pozivamo njene osnivače i vodstvo da se registruju kao politička stranka i da tako svoje političko djelovanje uvedu u zakonske okvire.

U suprotnom, uzimajući u obzir prethodno navedene činjenice, koje ukazuju na flagrantno kršenje zakona u radu ovog udruženja, pozivamo nadležne organe da u skladu sa zakonskom obavezom preispitaju zakonitost rada i djelovanja udruženja Hrvatski narodni sabor BiH.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu