Postani član/ica

Članom ili članicom SDP BiH može postati svaki punoljetan građanin i građanka BiH koji dobrovoljno popune pristupnicu, potvrđujući da prihvataju Program SDP BiH i iskazujući spremnost da ispune obaveze utvrđene Statutom.

Polja označena sa * su obavezna

Napomena: Popunjavanjem online pristupnice u potpunosti prihvatate Statut i Program SDP BiH, a koji možete pronaći na stranici Dokumenti. Elektronsku pristupnicu zaprima Sekretarijat SDP BiH koji istu prosljeđuje nadležnoj lokalnoj organizaciji koja vas je dužna kontaktirati po prijemu iste. Online pristupnica mora biti pravilno i u potpunosti ispunjena obaveznim podacima.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu