Dr. Denis Bećirović

Politike koje uče djecu da su tuđi voždovi, kneževi, kraljevi i sultani važniji od bosanskih vladara i heroja ne rade u korist naše države! Naša majka je država Bosna i Hercegovina!

Povelja bana Kulina ostat će trajno upamćena kao kulturološki, politički, pravni, sociološki i historijski dokument. Ona, između ostalog, svjedoči da je Bosna jedna od najstarijih država u jugoistočnoj Evropi. Afirmirati, razvijati i čuvati bosanskohercegovačku državu je velika čast! Samo je jedna Bosna i Hercegovina!

Historiografije u Srbiji i Hrvatskoj koje se bave srednjovjekovnom bosanskom državom nerijetko svojataju našu državu i historiju iskrivljujući temeljne činjenice. One nastoje legitimirati velikodržavne negacije historijske egzistencije Bosne i Hercegovine.

Nažalost, ni u Bosni i Hercegovini se ne afirmira dovoljno srednjovjekovna bosanska historija. Aktuelni vlastodršci u našoj državi nikada nisu ni shvatili važnost izučavanja i afirmiranja srednjovjekovne državno-pravne tradicije Bosne. Oni nikada nisu razumjeli važnost izgradnje svijesti o kontinuitetu srednjovjekovne bosanske države i države Bosne i Hercegovine u savremenom dobu. Da je to istina potvrđuje, između ostalog, i činjenica da je samo u centralnom tuzlanskom gradskom parku u kamenu isklesan dio Povelje Kulina bana, a kompletan dokument je zastakljen i postavljen u neposrednoj blizini. U Tuzli se nalazi i spomenik bosanskom kralju Tvrtku I Kotromaniću, jedini u Bosni i Hercegovini.

Da ima više sluha i iskrene želje za razvoj i afirmiranje bosanskohercegovačke državnosti srednjovjekovna bosanska historija imala bi potpuno drugačiji tretman u našoj državi.
Nosioci političke moći, u saradnji sa odgovarajućim obrazovnim institucijama, trebali bi i morali kreirati dugoročnu politiku motiviranja i podrške mladoj bh. inteligenciji da vrši specijalistička istraživanja u zemlji i inozemstvu s ciljem nastavka istraživanja srednjovjekovne bosanske države.

Žalosno je da veći broj nosioca vlasti više cijene i afirmiraju one periode naše historije kada smo bili pod okupacijom drugih država nego razdoblje kada smo izgrađivali, razvijali i obnavljali bosanskohercegovačku državnost.

Politike koje educiraju mlade generacije na način da su im tuđi voždovi, knezovi, kraljevi i sultani važniji od bosanskih vladara i heroja ne rade u korist jedinstvene države Bosne i Hercegovine.

To su ostaci kolonijalne svijesti koje moramo poraziti.

Naša jedina majka je država Bosna i Herecgovina!

Neadekvatan odnos prema sopstvenoj državnosti, tradiciji, identitetu, kulturnim i naučnim institucijama pokazuje nevjerodostojnost političkih elita u našoj državi.
Ipak, istinske integrativne snage u našoj zemlji ne smiju posustati.

Zato danas podsjetimo da je bosanski vladar Kulin ban 29. augusta 1189. godine, dakle prije 830 godina, uputio Povelju dubrovačkom knezu Krvašu kojom se uređuju trgovački odnosi između Bosne i Dubrovačke republike.

Zašto je značajna Kulinova povelja za državu Bosnu?

Prvo, Povelja je najstariji svjetovni spomenik na južnoslavenskom prostoru pisan bosanskom varijantom ćiriličnog pisma – bosančicom.

Drugo, to je najstariji pravni akt na južnoslavenskom prostoru napisan na narodnom (slavenskom) jeziku, u varijanti bosanskog jezika.

Treće, Povelja ukazuje i na činjenice da je država Bosna u tom periodu imala teritorij, narod, vladara sa titulom bana i ugled koji je prevazilazio njene srednjovjekovne granice.
Četvrto, Povelja nedvojbeno svjedoči o postojanju državnog aparata, dvorske kancelarije i predstavlja važan dokaz postojanja jake srednjovjekovne države Bosne. Uz bana se već nalazi određeni izvršni i prisilni aparat, što znači da je izgrađena feudalna struktura vlasti.

Peto, Povelja potvrđuje snagu bosanske države koja garantira dubrovačkim trgovcima slobode kretanja i trgovine, te oslobađanje od carina. Povelja potvrđuje državnost Bosne i niko ne može negirati njeno historijsko postojanje.

Bosna ima višestoljetnu tradiciju susretanja i miješanja različitih civilizacija i kultura koje su se sintetizirale u specifičnoj duhovnosti. Upravo ta specifična duhovnost čini bosanskohercegovačko društvo jedinstvenom i nedjeljivom političkom zajednicom i državom. To joj je uveliko pomagalo da preživi sve do današnjih dana. Bez obzira na smjenu državno-pravnih sistema, Bosna i Hercegovina je kroz historiju zadržala kontinuitet imena i teritorija!

Mi ne možemo koračati u sigurnu budućnost ako u memoriji ne očuvamo svijest o svojoj političkoj posebnosti, bosanskom kulturnom identitetu i bogatoj narodnoj tradiciji.
To je zajedničko blago svih građana i naroda Bosne i Hercegovne na koje mogu i trebaju biti ponosni.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu