SDP BiH
Aktivnosti Povjereništva OO SDP BiH Konjic

Pokrenuta aktivnost uspostavljanja osnovnih organizacija kao mjesnih oblika organizovanja

Povjereništvo OO SDP BiH Konjic pokrenulo je aktivnosti na uspostavljanju osnovnih organizacija kao mjesnih oblika organizovanja. Konstituisanje će se vršiti uz uvažavanje principa da najmanje jedna organizacija bude u jednoj mjesnoj zajednici, s tim da u mjesnoj zajednici gdje imamo veliki broj članova će se organizirati dvije ili više osnovnih organizacija. Taj pristup je slijed regulative iz Statuta SDP BiH.

Povjereništvo je usvojilo plan aktivnosti na konstituisanju osnovnih organizacija. Proces formiranja je počeo na području grada, s obzirom na veliki broj članova u gradskoj zoni. Važno je napomenuti da je ranija organizacija SDP Konjic imala osnovne organizacije sa prevelikim brojem članova, koje su između ostalog bile i neefikasne.
U protekloj sedmici formirane su osnovne organizacije „Centar 1“ i „Centar 2“. Za Predsjednika osnovne organizacije „Centar 1“ izabaran je Saša Jusufović, a za Predsjednika osnovne organizacije „Centar 2“ Armin Tikveša, istovremeno je izabran i zamjenik predsjednika ove organizacije – Rahman Lukomirak i članovi Predsjedništva: Muharem Mehić, Elma Balić i Amela Halilović. Osnovna organizacija „Centar 1“ će naknadno izabrati članove Predsjedništva.

Dana 19.aprila održana je konstituirajuća sjednica osnovne organizacije „Luka“. Jednoglasnom odlukom svih prisutnih članova ove organizacije izabran je Predsjednik – Neven Pejković, zamjenica predsjednika – Amra Subašić i članovi Predsjedništva: Mirsad Kudra, Amira Temin i Najla Džajić.
Nastavak aktivnosti Povjereništva odvijat će se koordiniranom aktivnošću aktivista određenih za te organizacije iz Povjereništva i predloženih aktivista iz buduće osnovne organizacije. Smisao angažmana aktivista je da se obezbjedi deklarisana i Statutom utvrđena struktura rukovodstava tih organizacija. Ova činjenica je važna aktivnost zbog toga što budući predsjednici osnovnih organizacija izravno postaju članovi Opštinskog odbora SDP BiH Konjic

Za narednu sedmicu predviđeno je formiranje osnovnih organizacija „Trešanica“, „ Željeznička“ i „Varda“. U nastavku slijedi fromiranje još 17 osnovnih organizacija i 6 povjereništava.
Mišljenje šefa Povjereništva Mustafe Alikadića je da aktivnosti na restruktuiranju Opštinske organizacije idu u pravom smjeru i prema predviđenoj dinamici. Svi članovi Povjereništva daju puni doprinos izvođenju ove „operacije“ i svi su zaduženi za po nekoliko organizacija na terenu. Nadamo se da će aktivnosti pravilno razumjeti i članstvo OO SDP BiH Konjic i na taj način pomoći da naša organizacija postane moderno organizirana i efikasna.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu