Melisa Lekić

Pokrenimo Općinu Centar zajedno!

Melisa Lekić, potpredsjednica Općinske organizacije SDP Centar Sarajevo, smatra da se mladi moraju više uključiti u politički aktivizam, kako bi poboljšali svoj status u društvu.

„”Na mladima svijet ostaje”, nerijetko je ponavljana rečenica, izreka koje se vrlo često sjete i koriste je u svim sferama života kada je u pitanju osjetljiva i važna populacija svakog društva.

Razumljivo, u pitanju su mladi ljudi, omladina, puna snage, volje i entuzijazma da svoju sadašnjost učine što boljim svijetom i ambijentom za bezbrižan život.
Ako je sadašnjost lijepa, budućnost može biti i ljepša.

Svakodnevno, mladi su tema današnjice, bitna karika lanca društvenih odnosa i zbivanja, kako na svim poljima njihovog djelovanja društvenog života, tako i na polju političkih zbivanja.

Mladi se danas spominju vežući se za sve sfere društva, a najčešće se spominju upravo u obrazovnom segmentu koje je usko vezano za političko sudjelovanje mladih u državi. Kako je nezaposlenost problem koji je s pravom stavljen iznad svih drugih, tako se mladi ljudi povezuju sa terminom nezaposlenost.

A, šta je bitno da bi jedna država funkcionisala osim da ima jaku i mladu radnu snagu? Upravo je to i gorući problem, nezaposlenost i mogućnost traženja vedrijeg komada neba izvan domovine Bosne i Hercegovine.

Ipak, nisu svi spremni otići, makar sivo i tmurno nebo bilo iznad BiH. Da li se pitaju, oni koji su mladima “krčili” staze, nažalost bezuspješno, šta je sa mladima koji ostaju u državi? Evidentno je, nikada ne mogu svi otići i nikada neće svi otići.

Većina mladih koja je nezadovoljna trenutnom situacijom i stanjem, suzdržana je od političkog aktivizma. Onaj dio mladih ljudi koji je, s druge strane, uključen u politički život, bori se na podizanju svijesti mladih ljudi koji pasivno šute i smatraju da je njihovo mišljenje nebitno.

Takav stav nije pozitivan i angažman mladih ljudi je neophodan, jer bez aktivnih građana nema ni demokratije, bez aktivnosti mladih nema osvježenih ideja niti perspektivnih političkih procesa. Neosporno je da mladi ljudi trebaju iskusne vođe, mudre i plemenite političare, jasnih vizija. Takav spoj radnih, veselih i mladih entuzijasta i mudrih vizionara zasigurno će društvo uobličiti u funkcionalnu cjelinu za sve, posebno za mladog čovjeka.

Ako se baziramo na mlade sa područja Općine Centar, jasno nam je po trenutnom stanju zašto mladi izbjegavaju sudjelovati u političkim procesima.
U društvu vlada mišljenje kako se stvari teško ili nikako mijenjaju i kako njihov glas neće biti bitan. I takav stav nije slučajan. Jer, godinama se mladi ljudi obmanjuju lošim političkim poenima pojedinih elita.

Uprkos tome, mladi moraju biti svjesni činjenice da se politika tiče svih nas i da moramo biti svjesni društva u kojem živimo. To ne znači da sudjelovanjem mlad čovjek jeste i političar, što je često pogrešno interpretirano. Angažiranje mladih jeste put ka boljim procesima u društvu, ukazivanje na političko djelovanje političarima koji su odabrani za stvaranje uslova i pozitivne klime za mlade. To zajedničko djelovanje je i uvod mladom čovjeku da će “sutra” biti njegovo djelo uzor budućim mladima.

Jako je važno da se mladi politički angažuju, jer je potrebno da svojim radom i znanjem doprinesu lokalnoj zajednici u kojoj žive. I najmanji angažman mladog čovjeka, mnogo je veći ako se zajedničkim snagama uključe u političku zbilju.
Primjera ima i nisu rijetki!

Denis Challenger jedan je od nas, mlad, perspektivan, radan, entuzijasta, mlad čovjek čiji je izbor bez dileme Bosna i Hercegovina.

I nije jedini! Ima nas, Nedim, Aida, Damir, Benjamin, Adna..

Ne zaboravite, naše snage udružimo i krenimo naprijed, bez stida, bez predrasuda, bez interesa. Mnogo zadataka, jedan cilj – bolji položaj mladih!
Zato, pozivam sve mlade ljude da se uključe u rad Općinske organizacije SDP BiH Centar Sarajevo, mlade koji žele da žive život, a ne suživot! Pokrenimo promjene u nama i oko nas, pokrenimo Općinu Centar“, navodi Lekić.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu