Irfan Čengić

Podnesen set amandmana na Zakon o zaštiti okoliša

Zastupnik Socijaldemokratske partije BiH u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Irfan Čengić uputio je set amandmana na Zakon o zaštiti okoliša, koji će se pred zastupnicima naći 10. aprila na sjednici tog doma.

“Ovim amandmanima želim poboljšati predloženi tekst Zakona o okolišu. Svjestan sam da zakon sam od sebe neće poboljšati stanje zaštite okoliša, ali će biti jak instrument u zaštiti okoliša”, istaknuo je ovim povodom zastupnik Čengić.

Neki od ključnih amandmana su da se prostorni planovi koriste u svrhu zaštite okoliša, da se kantonalnim vladama omogući zakonsko uporiše za ograničenje kretanja motornih vozila određenih eko kategorija u kriznim situacijama, da se okolišne dozvole mogu odbiti iz okolinskih i zdravstenih razloga, a ne samo formalno-pravnih.

“Žao mi je što ova tema vjerovatno nije zanimljiva građanima, jer sada nema toliko smoga na ulicama naših gradova, ali kasno je razgovarati o okolišu tek kada nas zadesi visoka zagađenost zraka ili eko katastrofe poput one u Lukavcu”, dodao je Čengić.

U izradi amandmana učestvovalo je i Ministarstvo okoliša Kantona Sarajevo, na čelu sa ministrom Damirom Filipovićem.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu