Sarajevo

Pismo premijera Nikšića predsjedniku Čavari

Sasvim je jasno da predsjednik nema pravo obustavljati aktivnosti koje su propisane Ustavom i zakonom kao nadležnosti Vlade, odnosno bilo kojeg drugog izvršnog organa. Isto kao što ni Vlada, niti bilo koji drugi izvršni organ vlasti nema pravo miješati se i pokušavati obustavljati neku od ustavnih ili zakonskih nadležnosti predsjednika FBiH.

Slika

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić je, u skladu sa ovlaštenjem Vlade sa 153. sjednice, uputio pismo predsjedniku FBiH Marinku Čavari, koje prenosimo u cjelosti. 

– Poštovani, Želim Vas ovim putem informirati da je na 153. sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održanoj 25.2.2015. godine u Mostaru, Vlada Federacije BiH upoznata sa Vašim aktom od 20.2.2015. godine, te me je nakon rasprave ovlastila da Vam uputim odgovor na pomenuti akt. Imajući u vidu da ste predmetnim aktom, između ostalog, “…Vladi Federacije BiH i drugim organima izvršne vlasti naložili da odmah obustave sve aktivnosti donošenja odluka koje nisu neophodne za funkcioniranje Federacije BiH, do konstituiranja novog izvršnog tijela vlasti..”, koristim priliku da Vam pokušam objasniti neke činjenice vezane za ustavno – pravno uređenje Federacije BiH. 

Kao prvo, smatram da niste najbolje shvatili smisao odredbe člana IV.B.1 Ustava Federacije BiH koji u stavu 1. propisuje da “Predsjednik Federacije predstavlja i zastupa Federaciju i šef je federalne izvršne vlasti.”, a na koju ste se pozvali kao pravni, odnosno ustavni osnov za donošenje pomenutog naloga. Odredba člana IV.B.1 Ustava Federacije BiH svoj ustavno-pravni smisao dobija tek kada se posmatra zajedno sa drugim odredbama Ustava Federacije BiH, a koje decidno propisuju koje su sve nadležnosti i ovlasti kako predsjednika, tako i Vlade FBiH. 

Ustav Federacije BiH i brojni zakoni vrlo jasno, precizno i taksativno propisuju ovlasti i jednog i drugog organa izvršne vlasti. Ne postoji niti jedna ustavna i zakonska odredba koja dozvoljava da se jedni miješaju drugima u izvršavanje tih nadležnosti. Prema tome, sasvim je jasno da predsjednik nema pravo obustavljati aktivnosti koje su propisane Ustavom i zakonom kao nadležnosti Vlade, odnosno bilo kojeg drugog izvršnog organa. Isto kao što ni Vlada, niti bilo koji drugi izvršni organ vlasti nema pravo miješati se i pokušavati obustavljati neku od ustavnih ili zakonskih nadležnosti predsjednika FBiH. 

Svaki takav pokušaj predstavlja grubo kršenje Ustava i zakona Federacije BiH. Jedna od temeljnih nadležnosti predsjednika FBiH jeste upravo imenovanje Vlade Federacije BiH u jasno propisanoj proceduri. Dakle, umjesto što ste evidentno prekoračili svoja ovlaštenja, najdobronamjernije Vam sugerišem da iskoristite ono što po Ustavu ne samo možete, već ste i u obavezi, te imenujete novi saziv Vlade Federacije BiH. Tako ćete, na jedan demokratski, a nadasve ustavan i zakonit način razriješiti sve eventualne sporove koje mislite da imate sa Vladom Federacije BiH. Da budem sasvim jasan, Vlada Federacije BiH neće postupati nezakonito i protivustavno ko god to od nje tražio, pa makar to bio i predsjednik Federacije BiH. 

Osim jasno propisanih ustavnih nadležnosti svih organa vlasti, želim Vas podsjetiti kako svi mi koji se nalazimo na pozicijama unutar tih organa vlasti, imamo odgovornost da radimo svoj posao najbolje i najčasnije što možemo. To je obaveza svih nas prema građanima FBiH u čijoj službi se nalazimo. Kada neko naredi Vladi da obustavi svoje uobičajene aktivnosti, onaj ko je oštećen time jesu građani zato što se ne obavljaju poslovi koji su zakonska i ustavna obaveza Vlade FBiH. Članovi Vlade FBiH duboko su svjesni svoje trenutne pozicije u kontekstu održanih općih izbora i parlamentarne većine koja je nakon njih uspostavljena. Ni na koji način ne želimo otežati početak rada nove Vlade, ali također ni na koji način ne možemo uticati na njeno formiranje. Ta odgovornost je sada najviše na Vama, jer je to Vaša ustavna nadležnost, ali i politička obaveza koju ste prihvatili izborom na poziciju na kojoj se nalazite. Pozivam Vas da što prije imenujete Vladu FBiH koja će preuzeti odgovornost za daljnje vođenje ovog entiteta, a da u međuvremenu ne pokušavate zaustaviti rad Vlade FBiH koja mora obavljati svoje dužnosti zbog građana FBiH – kaže se u pismu federalnog premijera Nermina Nikšića predsjedniku FBiH Marinku Čavari, prenosi Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.