Parlamentarna većina bježi od penzionog zakona

Nema dileme, potpuno je jasno, da parlamentarna većina u Federaciji bježi od penzionog zakona jer nije u stanju da se suoči sa problemima nagomilanim u ovoj oblasti,da osigura, a kamoli unaprijedi sistem funkcionisanja Fonda PIO/MIO na principu generacijske solidarnosti,niti da promijeni penzionu politiku,rečeno je na proširenoj sjednici Predsjedništva Foruma seniora/ki SDP BiH, održanoj danas u Sarajevu.

Forum seniora/ki SDP BiH poziva sadašnje penzionere i one koji će to biti u budućnosti, da nam se pridruže u traženju rješenja i oblikovanju penzione politike na principima jednakosti,pravde i solidarnosti.

Naime u procesu pripreme i definiranja Amandmana na Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji BiH, konstatirano je da se nikakvim amandmanima ne mogu izgraditi novi odnosi ukoliko predlagač zakona nije pokazao iskrenu namjeru da zamijeni politiku proizvodnje penzionera, politikom otvaranja radnih mjesta i zapošljavanja,te da realizuje vlastiti Program konsolidacije Fonda PIO/MIO.

Parlamentarna većina je odlučila da „reformu“ penzionog sistema provede preko leđa sadašnjih penzionera,ostavljajući ih na margini , a da istovremeno zadržava odnos zaposlenih i penzionera na 1,15:1 i da polovinu penzionera zadržava na granici ili ispod linije siromaštva.

Potpuno je svjesna da rasprava o Prijedlogu zakona otvara vrlo teška i složena pitanja koja se tiču posljedica kršenja važećeg Zakona o PIO prema penzionerima koji su penzionisani nakon 2000.godine, kao i o pitanjima provođenja osporavanog međuentitetskog Sporazuma o načinu utvrđivanja staža osiguranja prema mjestu sticanja prava, provođenja odluka i preporuka u vezi s tim pitanjima,te da nije u stanju da na navedene probleme odgovori na principu  poštivanja ljudskih prava i eliminisanja diskriminacije.

Nedopustivo je i razumnom čovjeku neshvatljivo,da parlamentarnu većinu više zanima Zakon o igrama na sreću, nego sreća i dostojanstvo penzionera, koji su im omogućili da sjede u udobnim foteljama.

Forum seniora/ki SDP BiH poziva sadašnje penzionere i one koji će to biti u budućnosti, da nam se pridruže u traženju rješenja i oblikovanju penzione politike na principima jednakosti, pravde i solidarnosti.

 


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu