Forum žena KO SDP Sarajevo

Ovoj zemlji trebaju naučnice i naučnici

U Sarajevu je, u povodu Međunarodnog dana žena i djevojaka u nauci, održana Konferencija pod nazivom „Žene u nauci“. Organizator Konferencije je bio Forum žena Kantonalne organizacije Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Sarajevo u suradnji sa Forumom žena HNK i Forumom žena ZE-DO Kantona.

Cilj Konferencije je podizanje svijesti u javnosti o ravnopravnom učešću žena u nauci, obrazovanju, zapošljavanju i procesima donošenja odluka u svim segmentima javnog života. Kroz kvalitetne uvodne riječi uglednih naučnica, profesorica sa Univerziteta u Sarajevu i Mostaru, u dvije panel diskusije, skrenuta je pažnja na pasivnost aktuelne vlasti koja ne zagovara reforme i politike koje su potrebne za izgradnju jače, produktivnije i pravednije Bosne i Hercegovine kada je u pitanju ravnopravniji položaj žena i muškaraca, kako u nauci, tako i u svim drugim segmentima života.

Na Konferenciji je bilo riječi o ulozi žene u porodici i prisutnosti žena u nauci te koliko je stresan ali i prepun izazova i odricanja, život naučnice. Prezentirana je analiza na osnovu statističkih podataka o zastupljenosti žena u obrazovanju i nauci kao i pregled stanja naučno-istraživačkog rada sa posebnim fokusom na BiH u odnosu na zemlje regiona i šire. Postavljena su i vrlo bitna pitanja: Da li je visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini strateško pitanje? Kako i u kolikoj mjeri je prepoznato finansiranje naučno-istraživačke djelatnosti? Kroz pojašnjenja i otvorenu diskusiju prisutnih artikulirani su zaključci Konferencije koji će sublimirati sve ono što je prepoznato kao problemi i barijere na koje će se ponuditi vrlo konkretna i provodiva rješenja.

Posebno je naglašeno da mora biti jasno da društvo koje ne ulaže u visoko obrazovanje i nauku ne može očekivati skoriji izlazak iz ekonomske krize, niti bolju budućnost nas i naše djece.

Ovoj zemlji trebaju naučnice i naučnici, ovoj zemlji trebaju profesorice i profesori, obrazovane žene i muškarci, djevojke i momci, koji će imati podjednake šanse za napredovanjem, položajem i funkcijama, poručeno je sa Konferencije.

Uvodničarke na Konferenciji su bile prof.dr. Senka Barudanović, dr.sc. Šejla Džanan, prof.dr. Emina Junuz te prof.dr. Maja Popovac.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu