Generalni sekretar SDP BiH Elvir Karajbić za magazin Naša riječ

Ovo je najveća kriza vlasti otkako postoji Federacija BiH

1.Proces konstituisanja vlasti u Federaciji BiH godinu i po nakon posljednjih parlamentarnih izbora još nije okončan, nije imenovan predsjednik i potpredsjednici FBiH, kao ni nova Vlada FBiH. Ima li, po vama, izlaza iz aktuelne krize vlasti u FBiH i mogu li blokade HDZ-a, koji traži izmjene Izbornog zakona i na tome insistira nekoliko godina, potrajati do kraja mandata?

Isključivu odgovornost za neformiranje vlasti u Federaciji BiH snose vladajuće političke stranke SDA, DF,HDZ i SBB. Ovo je najveća kriza vlasti od kako postoji Federacija BiH. Podsjetiti ću Vas da ova vladajuća većina nije potpisala nikakav programski dokument oko kojeg se okupila, nego funkcioniše na principu „podjele plijena“ za „lažne reprezentacije naroda“. Po tom principu jedni drugima se ne mješaju u krčmljenje resursa Federacije BiH jer oni Federaciju BiH doživljavaju nažalost kao privatno vlasništvo reprezentacija, dog građani plaćaju cijenu. Opstaju na principu „prividnog sukoba“, oni se u javnosti svađaju, a u stvarnosti su prirodni saveznici i na taj način nacionalno polarizuju stanovništvo kroz politiku dogovorenog konflikta, a sve sa ciljem da oni ostanu na vlasti do kraja mandata. Ovdje treba jasno istaći niti jedna politička opcija ne predstavlja cjelokupan narod niti bošnjake, hrvate, srbe i ostale te da političke stranke koje su pristale na politiku reprezentacije naroda su ustvari nanijele najviše štete narodima koje „predstavljaju“.

2.Kako bi, po Vama u SDP-u, trebale izgledati izborne jedinice u FBiH i raspodjela mandata u Domu naroda FBiH? Ima li opozicija dovoljno snage da utiče na nova rješenja u Izbornom zakonu?

Poznato Vam je da je SDP BiH i u prošlom, a i u ovom mandatu u parlamentarnu proceduru uputio Zakon o izbornim jedinicama i broju mandata u F BiH u kome ni jedan građanin nije diskriminisan i kojim bi se onemogućila bilo kakva blokada implementacije izborne volje građana, nažalost politički saveznici koji čine većinu DF-HDZ-SDA-SBB i na posljednjoj sjednici su spriječili su da se taj zakon uvrsti kao tačka dnevnog reda te da se raspravljalo o istom. Ovaj zakon bi u skladu sa Ustavom omogućio poštivanje osnovnog demokratskog principa da svaki građenin ima pravo da bira i da bude biran. Pomenuti prijedlog bi onemogućio različito vrednovanje glasa birača iz jednog područja u odnosu na glas birača iz drugog područja čime bi se izbjegla diskriminacija bilo koga građanina.SDP BiH neće nikada prihvatiti izborni sistem u kome bi se narodi razdvajali i u kojem se prave ¨lažne reprezentacije naroda“, niti da u izbornom procesu BiH postoje crveni, žuti, zeleni, plavi, bijeli listići po kojima bi se razdvajali građani jer je to suprotno demokratskim i civilizacijskim principima.

3.Zbog političke krize trpe ekonomske reforme, pa tako nije usvojen ni dugo najavljivani set novih poreskih zakona o doprinosima i oporezivanju dohotka. Kako gledate na zakonska rješenja koja je predložila Vlada FBiH na čelu s premijerom Novalićem?

Prijedlozi Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima Vlade F BiH na čelu sa Premijerom Novalićem predstavljaju najveći dokaz kleptomanskog načina vladavine postojeće vlasti. Kada je u pitanje Zakon o porezu na dohodak to je porez koji se uzima od građanina, a građanin za uzvrat ne dobiva ništa. Vlada želi da poveća poresku stopu sa 10% na 13%, pored toga želi da proširi poresku osnovicu jer se u Zakonu predviđa oporezivanje toplog obroka, prijevoza, regresa tako da će doći do smanjenja iznosa primanja koji radnik nosi kući, svojoj porodici. Predviđeno je ukidanje poreske olakšice za djecu, što je nedopustivo, tako da što radnik imate više djece biće više oštećen, i ako imamo pad nataliteta. Vlada želi oporezovati čak i stipendije preko 300 KM, naknade preko 150 KM za učenike na praksi, otpremnine preko tri prosječne plaće pa čak i naknade štete zbog posljedica nesreće u sudskom i vansudskom postupku.

Ovakve izmjene dovest će do smanjenja kupovne moći stanovništva, a time do smanjenja potrošnje što se automatski odražava na usporavanje razvoja Federacije BiH. Kada je u pitanju Zakon o doprinosima i tu je osnovni cilj Vlade bio proširenje poreske osnovice i povećanje obuhvata obračuna doprinosa. I ove izmjene zu uperene protiv interesa radnika jer se jedan dio doprinosa povećava na teret radnika. Korist na kraju će imati
Sve navedene činjenice ptredstavljaju jasan dokaz zašto Vlada F BiH izbjegava dostaviti simulaciju efekata primjene Zakona u praksi jer bi se time vidjelo da je najavljivani neutralni efekat koji je postojeća vlast obećala bila lažna vijest i time bi se potvrdila činjenica da bi usvajanjem ovih zakona Vlada F BiH postala najveći kleptoman, a da njima nebi bili zadovoljni ni radnici ni poslodavci.

4.Od početka ove godine Fond PIO je integrisan u budžet Federacije. Je li, po vama, ovakvo rješenje dobro za penzioni fond? Iz Vlade poručuju da će donijeti redovnost isplate, a ubrzo kroz usklađivanje i povećanje penzija.

To je mač sa dvije oštrice ukoliko Vlada bude odgovorno raspolagala budžetskim novcem F BiH penzioneri ne trebaju strahovati, ali ukoliko Vladi zafali novca u budžetu može se desiti da Vlada tekuću likvidnost obezbjedi upadom u sredstva koja su namjenjena za isplatu penzija što bi bilo pogubno. Ali najveći nedostatak zakona o PIO-u je što većini budućih penzionerima umanjuju penzije za oko 30% u odnosu na predhodni zakon što ljudi sa 39 godina staža i sa 15 godina staže imaju istu minimalnu penziju, a postojećim penzionerima ne ispravlje nepravdu.


5.BiH se suočava sa odlivom radno sposobnog stanovništva, pa je Savez samostalnih sindikata BiH nedavno zatražio da se minimalna plaća poveća na 1.000 KM, kako bi se zaustavio odliv radne snage te popravio standard radnika u FBiH. Kakav je stav SDP-a?

Tek sada se osjećaju posljedice primjene sramnog Zakona o radu koji je Vladi poslužio da smanji prava radnicima i uposlenicima. Klub SDP BiH će podržati svako rješenje gdje se ispravlja nepravda prema radnicima, odnosno gdje se povećavaju njihova prava. Pored toga Klub SDP-a je u saradnji sa sindikatima pripremio i uputio u parlamentarnu proceduru prijedlog Zakona o minimalnoj plaći s ciljem povećanja minimalne plaće i zaštite radničkih prava i od te borbe mi nikada nećemo odustati.

6.Lično ste inicirali donošenje Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji u FBiH, koji je usvojen prošle godine, ali se zakon još ne primjenjuje jer nisu doneseni podzakonski akti. Imate li saznanja kada će biti usvojeni ovi akti? Na kakvu podršku mogu računati bračni parovi koji trebaju potpomognutu oplodnju?

Obzirom da u F BiH svaki šesti par ima probleme u ostvarivanju potomstva, važnost primjene ovog zakona u praksi je veća. Više od sedam godina je trajala borba da se usvoji pomenuti zakon i ako je u roku od šest mjeseci federalno ministarstvo bilo u obavezi da donese Pravilnik ono to još nije uradilo iz samo njima znanih razloga. Zaista se treba nadati da će ministarstvo što hitnije donijeti pravilnik kako bi se omogućilo finansiranje pet postupaka potpomognute oplodnje i time olakšao put bračnim parovima da postanu roditelji.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu