Adis Šušnjar

Osloboditi trudnice od plaćanja administrativnih taksi

Adis Šušnjar, vijećnik Socijaldemokratske partije u Gradskom vijeću Bihać, uputio je inicijativu u kojoj traži da se porodilje van radnog odnosa oslobode plaćanja administrativne takse.

„Član 20. Odluke o gradskim administrativnim propisuje za koje spise i radnje se ne naplaćuje taksa. Tarifom gradskih administrativnih taksa koja je sastavni dio odluke propisano da se za sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa plaća taksa 10 KM. Kako porodilje van radnog odnosa nisu obuhvaćene članom 17., niti članom 20. Odluke obavezne su platiti taksu 10 KM za izradu rješenja.

Odlukom o općinskim administrativnim taksama i tarifi općinskih administrativnih taksa u članu 20. stav 1. je bilo propisano da se taksa ne naplaćuje u postupku za ostvarivanje i zaštitu prava po osnovu trudnoće i porođaja za žene majke koje su nezaposlene.

Taksa za izradu rješenja uplaćuje se prilikom predaje zahtjeva za izradu rješenja i prihod od tako naplaćene takse je prihod budžeta Grada Bihaća, a porodilje van radnog odnosa ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 100 KM iz sredstava budžeta USK-a, te im naknade kasne.

Ukoliko postoji mogućnost, pravna i financijska, da se porodilje van radnog odnosa oslobode plaćanja administrativne takse, molim Gradonačelnika i Gradsko vijeće da usvoje ovu inicijativu“, navodi se u inicijativi.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu